Jobbstøtte

Individuell jobb- og karrierestøtte (IPS)  er en kunnskapsbasert tilnærming til arbeidsrehabilitering for mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

​Tilnærmingen er systematisk og integrert med behandlingstilbudet som gis fra helsetjenesten. Målsetningen er å bidra til at mennesker fullfører ordinær utdanning, eller får og beholder ordinært lønnet arbeid. 


Det er ved fagutviklingsenheten ansatt en egen Regional IPS-rådgiver som skal bistå de tjenestene i Troms og Finnmark som tilbyr eller ønsker å tilby IPS med: 
  • Bistand ved etablering av IPS. 
  • Opplæring om IPS til ledere og ansatte i NAV og helse. 
  • Kompetanse- og tjenesteutvikling. 
  • Digitale støttesystemer og dokumentasjon. 
  • Evaluering og kvalitetssikring. 
  • Samhandling mellom spesialisthelsetjenesten, NAV og kommunal helsetjeneste.
Les mer om IPS 


Sist oppdatert 02.02.2024