Ansatte i fagutviklingsenheten

Enheten har 11 årsverk, og er tverrfaglig sammensatt. Teamet har samlet bred kompetanse, og medarbeiderne har erfaring fra ulike enheter innen psykisk helsevern og rusbehandling.

​Enhetsleder

Geir Øyvind Stensland

Ansatte

Kristin Johannessen
Psykologspesialist

Yvonne Solli Larsen
Fagkonsulent 
Yvonne.Solli.Larsen@unn.no
77 62 78 79

Njål Bjørhovde
Prosjektleder OU

Ingvild Dahl

Dag Erik Hagerup
Spesialkonsulent/filosof

Sissel Høgmo
Fagutviklingssykepleier

Elisabeth Reitan
Psykologspesialist

Håvard Sørensen
AV tekniker

Karl-Heinz Valtl
Bibliotekar/Fagkonsulent

Julie Nøstvold 
Helsekoordinator

Heidi Haukebøe Vik  
Psykologspesialist/ kvalitetsrådgiver
91 54 90 64

Martin Kragnes Bystad   
Psykologspesialist/ Forskningsleder

Line Gudvangen
Erfaringskonsulent
Line.gudvangen@unn.no
77 62  77 39  
 
Christer Ravnå

Sveinung Gunnarson Rydland
Sist oppdatert 11.03.2024