Operasjon- og intensivklinikken

Klinikksjef: Eva-Hanne Hansen

Kontakt

Klinikksjef Eva-Hanne Hansen:

Slik finner du fram

UNN Harstad

St Olavs gate 70

UNN Narvik

Sykehusveien 3

UNN Tromsø

Hansine Hansens veg 67