Vårt bidrag til

Artikler i Ramazzini

Flere på AMA har skrevet artikler i Ramazzini.

Norsk forening for arbeidsmedisin gir ut tidsskriftet Ramazzini fire ganger per år. Her lister vi opp våre bidrag.

 

Ramazzini 1/2024:

«The greatest opportunity?» – Arbeidshelse, arbeidsmedisin og klima/miljø, side 23-25, Thor Eirik Eriksen

 

Ramazzini 4/2023:

Høring – NOU 2023:4 «Tid for handling» – Personellet i en berekraftig helse- og omsorgstjeneste, Innspill fra Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, side 8-10, Hans Christian Vangberg, Even Nerskogen, Thor Eirik Eriksen og Jan V. Haanes

 

Ramazzini 2/2023:

Leder, side 3, Anje Höper

Avdelingslederforum for arbeidsmedisinske institusjoner, side 12, Jan V. Haanes

Bedriftshelsetjenesten og arbeidsmedisinske sykehusavdelinger – forskjellige planeter i arbeidsmedisinens galakse? – Refleksjoner fra 69 grader nord på planeten jorda, side 13-15, Anje Höper

Arbeidsmedisinsk fokus på fastlegekontoret, side 16-18, Gerd Sissel Andorsen og Christin Ørbeck Sørheim

Veiledningsgruppe i Nord-Norge, side 21, Gerd Sissel Andorsen

 

Ramazzini 1/2023:

Risikooppfattelse, side 13-16, Jan V. Haanes

 

Ramazinni 3/2022: 

16 år med samarbeid om arbeidshelse i nordområdeneside 9-12, Anje Höper (og Morten Skandfer)*

 

Ramazinni 2/2022: 

Leder, side 3, Anje Höper

Noen tanker om prosjektarbeid og formidling, side 10, Thor Eirik Eriksen 

Bli med på prosjekt..., side 18-19, Anje Höper

 

Ramazinni 1/2022:

Kunst på sykehus, side 18, Eva Kramvik

 

Ramazinni 4/2021:

Min hverdag, side 19-20, Renate Jenssen Humberset

 

Ramazzini 3/2021:

Leder, side 3, Anje Höper  

 

Ramazzini 1/2021:

Arbeidsmedisinerens hverdag, side 18-20, Anje Höper

 

Ramazzini 3/2020:

Åndedrettsvernets plass i smittevern- og arbeidsmiljølovgivning, side 13-16, Ann-Helen Olsen

 

Ramazzini 1/2019:

DeMaskUs-prosjektet: Ultrafint støv i Norsk Smelteverksindustri – Dannelse, helseeffekter og beskyttelse, side 8-19, Marit Nøst Hegseth, Solveig Føreland, Hans Christian Vangberg, (Gabriella M. Tranell, Yke Arnoldussen, Shanbeh Zienolddiny, Ida T. Kero)*

 

*) Medforfatter(e) ikke ansatt på AMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 26.03.2024