Arbeidsmiljø og helse i fiskeflåten

Prosjektet har sett på sammenhengen mellom arbeid, arbeidsmiljø og helse hos fiskere i Norge. Arbeidet er utført i samarbeid med SINTEF Fiskeri og havbruk og SINTEF Teknologi og samfunn (avd. Helse).

Arbeidsmiljø og helse i fiskeflåten - utfordringer og helsefremmende faktorer

​Prosjektansvarlig og kontaktperson for UNNs del av prosjektet:
Lisbeth ​Aasmoe.

Fiskere er ofte eksponert for ugunstige arbeidsforhold med høy risiko for å bli utsatt for skader. Ufordelaktige eksponeringer slik som kulde, tunge løft, lengre perioder med isolasjon fra landlivet, skiftarbeid, fartøybevegelser, vibrasjon og inhalering av biologiske partikler som følge av fangstbehandling er del av mange fiskeres hverdag. Det eksisterer svært lite forskningsbasert kunnskap på fiskeres helse og samspill mellom arbeidsoppgaver, arbeidsmiljø og helse. Prosjektet har studert dette samspillet og håper å bidra med ny kunnskap om både negative arbeidsrelaterte faktorer og helsefremmede faktorer blant fiskere. Resultatene gir ny kunnskap om samspillet mellom arbeid,  arbeidsmiljø og helse hos fiskere. Dette er svært viktig for å forebygge yrkesskader, sykefravær og tilbaketrekking fra arbeidslivet blant fiskere.
 
 

Sluttrapport: 

Arbeidsmiljø og helse i fiskeflåten (pdf)

 

Samarbeidspartnere i prosjektet:

Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, UNN:

  • Lisbeth Aasmoe, PhD
  • Berit Bang, PhD
  • Cecilie Thon Heidelberg, PhD-student

  
SINTEF Teknologi og samfunn:

  • Mariann Sandund, PhD
  • Anita Øren, PhD
  • Hilde Færevik, Seniorforsker
    
SINTEF Fiskeri og havbruk:
  • Ingunn Holmen, Seniorforsker
  • Signe Sønvinsen, PhD-student
  • Trine Torvaldsen, PhD-student
 
Prosjektperiode: 2013-2016
 
 
Prosjektet ble finansiert av Norges Forskningsråd.
 
 
 
Sist oppdatert 31.01.2024