Bedriftshelsetjenester og miljørettet helsevern

AMA kan bistå bedriftshelsetjenester og miljørettet helsevern i forhold til problemstillinger innen vurdering og tiltak innen arbeid, miljø og helse. Hensiktene med slik veiledning og samarbeid er både å bidra til løsning i den konkrete problemstilling og kompetanseoverføring. 

 

I noen tilfeller kan det også være aktuelt å utføre betalte konsultenttjenester, blant annet der det er sterke faglige grunner for at vi bør yte tjenester og der slike tjenester bidrar til å bygge opp og opprettholde kompetanse i bedriftshelsetjenestene/miljørettet helsevern, eventuelt på vår avdeling. Et annet poeng er at innspill fra og samarbeid med bedriftshelsetjeneste/miljørettet helsevern er helt nødvendige for at vi skal kunne utføre vår jobb og for vår egen fagutvikling.

 

Vi kan bistå på følgende områder ved behov for veiledning eller opplæring; arbeidsmedisin, yrkeshygiene, miljømedisin, toksikologi, inneklima, målinger i arbeid og miljø, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. Avdelingen kan i en del tilfeller leie ut måleinstrumenter for kartlegging.

 

Mer om tilbud og tjenester til bedriftshelsetjenester og miljøretta helsevern (pdf)

Prisliste ved leie av måleinstrumenter fra AMA (pdf) 

 
Sist oppdatert 24.04.2024