Arbeids- og miljømedisinsk poliklinikk

Eksempler på problemstillinger

Pasienter kan henvises til utredning ved poliklinikken dersom det er mistanke om arbeids- eller miljørelatert sykdom. I konsultasjonen får pasienten råd og veiledning med tanke på å forebygge eller forhindre forverring av sykdommen. Vi kommer også med forslag til tilrettelegging på arbeidsplassen, og rådgir med tanke på eventuell søknad om godkjenning av tilstanden som yrkessykdom.

ARBEIDER DU MED VIBRERENDE VERKTØY?

FRYSER DU LETT PÅ FINGRENE? HAR DU NUMMENHET I FINGRENE? FÅR DU HVITE FINGRE? Snakk med din fastlege eller bedriftslege, kanskje bør du henvises til Arbeids- og miljømedisinsk avdeling på UNN. Vi utreder arbeidsrelatert sykdom. Vi kan hjelpe deg med å: - fortsette i en jobb du trives i - finne en jobb som passer din helse bedre - få bedre tilpasset behandling - få klarhet i dine økonomiske rettigheter
Arbeids- og miljømedisinsk avdeling
vibrerende verktøy

HAR DU HÅNDEKSEM?

BLIR PLAGENE VERRE PÅ JOBB? Snakk med din fastlege eller bedriftslege, kanskje bør du henvises til Arbeids- og miljømedisinsk avdeling på UNN. Vi utreder arbeidsrelatert sykdom. Vi kan hjelpe deg med å: - fortsette i en jobb du trives i - finne en jobb som passer din helse bedre - få bedre tilpasset behandling - få klarhet i dine økonomiske rettigheter
Arbeids- og miljømedisinsk avdeling
hender

HAR DU RENNENDE NESE? HAR DU HOSTE?

BLIR PLAGENE VERRE PÅ JOBB? Snakk med din fastlege eller bedriftslege, kanskje bør du henvises til Arbeids- og miljømedisinsk avdeling på UNN. Vi utreder arbeidsrelatert sykdom. Vi kan hjelpe deg med å: - fortsette i en jobb du trives i - finne en jobb som passer din helse bedre - få bedre tilpasset behandling - få klarhet i dine økonomiske rettigheter
Arbeids- og miljømedisinsk avdeling
frisør

HAR DU RENNENDE NESE? HAR DU HOSTE?

BLIR PLAGENE VERRE PÅ JOBB? Snakk med din fastlege eller bedriftslege, kanskje bør du henvises til Arbeids- og miljømedisinsk avdeling på UNN. Vi utreder arbeidsrelatert sykdom. Vi kan hjelpe deg med å: - fortsette i en jobb du trives i - finne en jobb som passer din helse bedre - få bedre tilpasset behandling - få klarhet i dine økonomiske rettigheter
Arbeids- og miljømedisinsk avdeling
Baker

UTSETTES DU FOR STØV, RØYK OG GASS PÅ JOBBEN?

BLIR PLAGENE VERRE PÅ JOBB? Snakk med din fastlege eller bedriftslege, kanskje bør du henvises til Arbeids- og miljømedisinsk avdeling på UNN. Vi utreder arbeidsrelatert sykdom. Vi kan hjelpe deg med å: - fortsette i en jobb du trives i - finne en jobb som passer din helse bedre - få bedre tilpasset behandling - få klarhet i dine økonomiske rettigheter
Arbeids- og miljømedisinsk avdeling
støv-røyk-gass
Sist oppdatert 30.01.2024