Tekst

Regional koordinerende enhet for helsefaglig simulering

Regional koordinerende enhet for helsefaglig simulering i Helse Nord (RegSim) skal arbeide for at alle helseforetak i nord, skal ha velfungerende enheter for simulerings- og ferdighetstrening.

Helsefaglig simulering utgjør en læringsarena som i økende grad har fått stor betydning i utdanning og etter-/videreutdanning av helsepersonell. Simulering gir mulighet for praktisk trening for helsepersonell i et bredt spekter fra individuell ferdighetstrening til tverrfaglig teamtrening i akutte og komplekse situasjoner.

Hva er simulering?

Simulering er en læringsmetode som krever aktiv deltakelse og innlevelse fra deltakerne. Deltakerne håndterer praksisnære situasjoner (scenario) med etterfølgende debrief for refleksjon og læring.

Nasjonal Helse og Sykehusplan (2020-2023)

Planen fra regjeringen viser klart at det skal satses på bruk av simulering som et verktøy for kompetanseheving i helsevesenet.

Helse og omsorgsdepartementet har klare forventninger til simulering i spesialisthelsetjenesten. De regionale helseforetakene skal: Etablere et nasjonalt samarbeid om utvikling og bruk av simulering som metode. (Oppdragsdokument 2020- Helse Nord RHF)

Visjon

Bidrar til økt pasientsikkerhet og trygghet på jobb i Helse Nord.

Mandat:

 • RegSim skal arbeide for at alle helseforetak i nord, skal ha velfungerende enheter for simulerings- og ferdighetstrening. 
 • Knytte simulering og ferdighetstrening sammen i et regionalt nettverk.
 • Overføre erfaringer mellom helseforetak.
 • Utvikle kompetanse innen ferdighets- og simuleringstrening, slik at det blir utført med høy faglig kvalitet. 
 • Oppfordre til hensiktsmessige evalueringer, og eventuelt forskning, av ferdighets- og simuleringsaktiviteter.

Regionale oppgaver:

 • Være faglig spydspiss i helsefaglig tverrprofesjonell simulering i regionen som inkluderer all helsepersonell hvor simulering er egnet læringsarena.
 • Besøke og innhente oversikt over ferdighets- og simuleringsaktivitet i regionen, og behovskartlegging i de ulike foretakene. 
 • Vi skal samarbeide med FOSS og andre relevante aktører
 • Samordning av kursaktivitet, arrangere fasilitatorkurs. Holde arbeidsseminar på hvert foretak/sykehus. Delta på RUU seminarmøter for kirurgiske fag.
 • Koordinere kompetansebygging, og standardisering av simuleringsaktivitet på tvers av helseforetakene.
 • Nasjonal oppgave:
 • Inngå i nasjonalt samarbeide om simulering. Inkluderes i relevante nasjonale og internasjonale nettverk.

Ansatte

Seksjonsleder

Tina Mari Bruvoll
Telefon: 957 64 515

Teamleder og rådgiver:

Turi Hauan, spesialsykepleier på barn 0-18
Tlf. 90 01 16 55

Rådgiver:

Runar O. Eilertsen, 
Intensiv sykepleier.
Tlf. 95 27 08 85

Lege:
Ane Sofie Kokkvoll
Tlf. 90 64 04 67

Kontakt

Postadresse

UNN Tromsø
[Avdelingsnavn]
Postboks 100
9038 Tromsø

Slik finner du fram

Oppmøtested

Simuleringssenteret, SimUnn, plan 6, A00

UNN Tromsø

Hansine Hansens veg 67

Med buss

Hvis du kommer til Breivika fra Tromsø sentrum er det lettest å ta buss nummer 20 eller 21 fra Fredrik Langes gate. Denne bussturen tar omtrent 15 minutter.

Når du kommer inn hovedinngangen fra busstoppet er du på fløy A, plan 6. Resepsjonen ligger til høyre.

Fra Narvik til Tromsø går Helseekspressen. Rutetabell og fasiliteter.

Når du går videre innover i sykehuset kommer du til fløy B, C, og til slutt D. Ved heisene står det skilt med hvilken fløy og etasje du er i (for eksempel B6).

Kommer du med hurtigbåten?

Det går buss fra havneterminalen. Buss nr 21 går ca 1018.

Med flybuss

Om du kommer til Tromsø med fly kan du ta flybussen direkte fra flyplassen på Langnes til sykehuset. Om du kommer fra byen eller fra flyplassen går du inn hovedinngangen rett ved busstoppene.​​​

Med taxi

Du kan også ta taxi hvis du har avtalt dette med Pasientreiser. Taxien stopper utenfor hovedinngangen.

Med privatbil

Pasienter og pårørende bruker hovedinngangen. Parkering ovenfor sykehuset eller rett nord for PET-senteret (grønt område på kartet). Legevaktspasienter, fødende, og de som skal til mammografi parkerer rett nord for sykehuset (grønt område på kartet).

Parkeringsoversikt for besøkende til Breivika
Kart over Breivika

 

Praktisk informasjon

Vi har flere gjesteparkeringer. Det er en ved PET-senteret, en overfor PET-senteret, og en rett nedenfor legevakta. Gjesteparkeringene er markert med grønt. ​​​

Parkeringa ved legevakta er for legevaktspasienter, fødende, og de som skal til mammografi.

På grunn av miljøhensyn, stor trafikkmengde og begrenset med parkeringsplasser anbefaler vi kollektivtrafikk der du har mulighet til å bruke dette. ​

Parkeringsavgift: 
Kl. 07-21: kr 30.- pr time 
Kl. 21-07: kr 6 pr time
 
Langtidsparkering gjesteparkering:
For å oppnå denne prisen må det betales/ reserveres beløp for perioden parkering planlegges på parkeringsautomat. 

Maks døgnpris kr 237,-
Pris fra og med det 4. døgnet maks kr 154,-
Pris fra og med det 8. døgnet maks kr 107,-
 
Parkering for bevegelseshemmede er gratis både på reserverte HC-plasser og på vanlige parkeringsplasser for gjester. 

 

App: Apcoa Flow er appen som bør brukes.Finnes i app-store og google store (google play). Easy park app kan brukes, men da får du 15 % påslag i avgiften.

Motorsykler:
UNN har ikke per i dag egen tilrettelagt parkering for motorsykler for besøkende eller gjester.

Sykkelparkering:
Besøkende kan bruke all sykkelparkering rundt sykehuset.
Om du vil ha parkering nær hovedinngangen er det mest praktisk å bruke:
Plassene på sykkelstativ mellom PET-senteret og universitetet
Sykkelkontainer rett nord for PET-senteret

Diagram