Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) ved UNN i Tromsø har tilbud til for barn og ungdom mellom 0 og 18 år og deres foreldre/familier. BUPA tilbyr utredning, diagnostikk og behandling av psykiske lidelser og vansker hos barn og ungdom.

Familien, eller de barnet bor sammen med, er viktige samarbeidsparter for oss for å gi god hjelp og behandling. Vi samarbeider også med fastlege, helsesøster og skole samt PPT, barneverntjeneste og andre sykehusavdelinger (særlig Barne- og ungdomsavdelingen og Barnehabiliteringen) når det er nødvendig. 

Behandlingen av det enkelte barn/ungdom/familie består ofte av en kombinasjon av flere ulike metoder. 

BUPA består av tre seksjoner; Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RSS) og Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS), samt kontortjeneste og ledelse.

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) har ansvar for det polikliniske tilbudet for barn/ungdom 0-18 år i Tromsø, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen og Storfjord kommuner, samt Svalbard. BUP har også et regionalt ansvar for behandling av barn/unge med tvangslidelser (OCD).

Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RSS) har et regionalt ansvar i Helse Nord for å gi utredning og behandling til barn og ungdom opptil 18 år som har alvorlige spiseforstyrrelser. Behandlingstilbudet er i døgnenhet med 5 plasser, samt avgrenset andel poliklinikk. Foreldre involveres i stor grad behandlingen. RSS gir konsultasjon og veiledning til primær- og spesialisthelsetjenesten i regionen.

Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS) har ansvar for det døgnbaserte behandlingstilbudet for barn og unge opptil 18 år fra Troms og Ofoten med ulike psykiske lidelser som bipolar lidelse, psykose, depresjon og angst, samt skolevegring og autismeproblematikk. UPS har ansvar for det akuttpsykiatriske tilbudet for unge under 18 år fra Ofoten, Troms og Finnmark. 

Ved UPS er det et eget psykoseteam som er spesialisert på denne problematikken. UPS har også et DBT-team (dialektisk atferdsterapi) som gir poliklinisk behandling i gruppe og individuelt.

Du kan lese mer om BUP, RSS og UPS og hva seksjonene kan hjelpe med, lenger nede på siden.

Kontakt

Telefon

Sentralbord

77 75 57 00

Telefon avdelingsleder

777 55 755

Slik finner du fram

Oppmøtested

BUPA holder til i et eget bygg med adresse Hansine Hansens veg 92 i Tromsø. Det er et gult, grønt og blått hus som ligger øverst på sykehusområdet, omtrent 300 meter ovenfor hovedinngangen til UNN.

Åpningstider:
Ekspedisjonen på BUPA har åpent fra kl. 08-15.30. På sengepostene RSS og UPS er det ansatte tilstede hele døgnet.

Besøkstider:
Foreldre, søsken eller annen nær familie kan besøke pasientene uten avtale. Andre besøk må avtales med vaktrommet. 

Barne- og ungdomspsykiatri, BUPA-bygget

Hansine Hansens vei 92

Film, foto og lydopptak

Filmopptak og bilder være en fin mulighet til å ta vare på minner i en vanskelig tid. Likevel er det flere ting du må tenke på før du fotograferer eller gjør andre opptak på sykehuset.
Les mer her
promo_person_som_filmer_colourbox.jpg

Kartleggingsskjema - for deg som skal til behandling

Etter henvisning til psykisk helsevern og avtale med behandler kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkware. Skjemaet er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager. I tillegg til dine beskrivelser og behandlers vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av dine aktuelle plager eller lidelser. Hvis du får problemer med å logge inn kan du ta kontakt med ekspedisjonen på den avdelingen der du skal til behandling, slik at de kan sjekke tilgangen din.
Klikk her for å logge deg inn
Checkware