Russeksjon Narvik, Håkvik (Nordlandsklinikken)

Russeksjon Narvik (tidligere Nordlandsklinikken) ligger i Håkvik omtrent ei mil sør for Narvik sentrum. Det er jevnlige bussforbindelser til og fra byen.  Russeksjon Narvik har en fantastisk beliggenhet med gode muligheter for meningsfull aktivitet både ute og inne. Seksjonen har egne aktivitetsrom, snekkerverksted og gymsal. Nærområdet byr på variert og vakker natur, og klinikken har egen lavvo 2 kilometer opp dalen. Dette gir et godt utgangspunkt for å drive med friluftsliv og få gode, rusfrie opplevelser i naturen.

Kontakt

Telefon

769 65620

Heidi Veronica Andersen

769 65 622
Inntaksansvarlig og forløpskoordinator

Tone-Lise Antonsen Forsaa

769 65 645
Behandler og forløpskoordinator

Postadresse

Buveien 75
8521 Ankenes
Russeksjon Narvik (Nordlandsklinikken)

Slik finner du fram

Adresse

Buveien 75, Håkvik

Praktisk informasjon

​Nordlandsklinikken ligger i Buveien i Håkvik, rundt 12 kilometer sør for Narvik. Det er skiltet til klinikken med avkjøring fra E6.​

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

​Dette må være klart før innleggelse

 • ​Billett/reiseplan til behandling
 • Klær og skotøy til aktiviteter inne og ute alt etter årstid + eventuelt. utstyr til fritidsaktiviteter
 • Økonomiske forhold: Under planlegging av innleggelse må det tas høyde for at enkelte aktiviteter som tilbys ved klinikken koster penger. Dette kan eksempelvis være materiell som brukes på aktivitetsstue / snekkerverksted. Er det behov for søknad om penger til aktivitet kan dette gjøres via NAV.
 • Det vil være en fordel om du har egen bolig og etablert kontakt med lokalt hjelpeapparat før innleggelse.

Russeksjon Narvik som en del av spesialisthelsetjenesten er lovpålagt å gjøre en vurdering hvorvidt du oppfyller de helsemessige krav for førerkort.  Denne vurderingen gjøres på bakgrunn av Førerkortforskriften og Vegtrafikkloven​. ​​• Det er ikke tillatt å medbringe, oppbevare eller innta alkohol, illegale rusmidler, avhengighetsskapende medisiner eller brukerutstyr mens du er i behandling ved Russeksjon Narvik. Dette gjelder også under permisjon
 • Rutiner du samtykker til for at vi skal kunne yte best mulig helsehjelp: 
  • ​​Ved innleggelse skal alle medbragte legemidler, vitaminer og helsekostprodukter leveres inn.
  • Under innleggelsen vurderes det som svært viktig at du avlegger rusmiddeltesting i form av urinprøve og alkotest under tilsyn av personal.
  • Ved mistanke om innførsel og/eller bruk av rusmidler kan det bli fattet vedtak iht. gjeldende forskrift om gjennomgang av ditt rom, dine eiendeler, kroppsvisitasjon (§8) og post til deg kan bli åpnet under tilsyn av personal (§7).
  • Ved innleggelse på Avrusingsenheten er det en rutinemessig gjennomgang av dine eiendeler og kroppsvisitasjon iht. gjeldende forskrift §8. 
 • Forbud mot vold og trusler
  Voldsutøvelse eller trusler om vold mot medpasienter og personal aksepteres ikke, og kan medføre umiddelbar utskrivelse fra seksjonen. Oppbevaring av våpen eller andre truende gjenstander er heller ikke tillatt. 
 • Det vurderes som svært viktig at du ikke etablerer parforhold eller innleder seksuelt forhold til medpasient under behandlingen
  Etablering av relasjoner som innebærer intimitet utover vanlig vennskap vil kunne svekke fokus og påvirke nytteverdi av behandlingen som tilbys deg. Du oppfordres til å gi beskjed dersom dette skulle oppstå. 
 • Håndtering av fortrolige opplysninger
  Opplysninger du får om/av medpasienter skal håndteres med stor diskresjon og respekt, og ikke gis videre ut av huset eller til utenforstående. 
 • Nattero
  Det skal være ro på huset kl. 24.00 på hverdager, kl. 02.00 natt til lørdag, søndag og helligdager. Ro på huset betyr at aktiviteter skal være avsluttet og pasientene skal trekke seg tilbake på eget rom for å finne ro for natten. 
 • Felles måltider
  Det er 4 felles måltider daglig (3 på lørdag, søndag og helligdager); frokost, lunsj, middag og kvelds. Tidspunkt for måltider står på ukeplanen. Utenom måltidene har pasientene som hovedregel ikke adgang til felleskjøkkenet. 
 • Rammer for besøk
  Du kan motta besøk innenfor oppsatte besøkstider eller etter avtale. Når du venter besøk på Døgnenheten må du informere personal og medpasienter om dette.
  Under innleggelse på Avrusningsenheten informerer du personal, og besøket gjennomføres på et rom utenfor avdelingen med personal tilstede. 
 • Eget rom og besøk av medpasienter på rommene
  Du har selv ansvar for eget rom. Det er rominspeksjon x 2 per uke på Døgnenheten og x 1 på Avrusingsenheten. Se eget skriv i informasjonsperm på ditt rom. Det er viktig at pasientene respekterer hverandres private rom. Ikke gå inn på medpasienters rom hvis det ikke er avtalt. På Avrusningsenheten er det ikke anledning til å besøke hverandre på rommene. På Døgnenheten er det ikke anledning til å besøke hverandre på rommene etter kl. 20.30. 
 • Bekledning og personlig hygiene
  Bekledningen skal være sømmelig ift. anledning og ikke virke støtende eller provoserende. Vær særlig nøye med personlig hygiene da dette er en sykehusavdeling og mange mennesker lever tett på hverandre. Parfyme er ikke tillatt. 
 •  Røyking 
  Det er ikke tillatt å røyke innendørs på Russeksjon Narvik. Røyking foregår kun på anvist sted. Det understrekes at det ikke er tillatt å røyke på pasientrom.
 • Mobilbruk på fellesarealer
  Dine private telefonsamtaler må du ta på eget rom eller utenfor fellesarealer.
  Det er ikke anledning til å ta bilder, filme eller ta lydopptak av personal eller medpasienter av hensyn til personvern. Du oppfordres til å slå av lyden på mobilen i «ro-tiden». 
 • TV-tider
  Mange med rusproblemer synes det er utfordrende å finne meningsfylt aktivitet og ta initiativ til dette. På dagtid ønsker vi derfor å begrense passiv TV-titting. Dette for at pasientene skal få utfordre seg på å planlegge og gjennomføre aktiviteter, samt følge opp eventuelle avtaler. Oppslag med oversikt over TV-tider henger tilgjengelig på begge enhetene. 
 •  Ukeplan og benyttelse av behandlingstilbudet
  Seksjonen har ukeplan der det bl.a. er faste møter og gjøremål som en del av de miljøterapeutiske rammene på institusjonen. Det er viktig at pasientene følger ukeplanen og benytter seg av de behandlingstilbudene som tilbys. 

Måltider inntas i kantine/spiserom. Det serveres frokost, lunsj, middag og kvelds. Ved spesielle behov kan dette tilrettelegges etter avtale med kjøkkenet.  

​Det er rundt 30 parkeringsplasser utenfor Nordlandsklinikken. Vi har gratis parkering. 

Det er ikke tillatt å parkere rundt rundkjøringen ved hovedinngangen.  ​

Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige eiendeler du tar med deg til sykehusoppholdet. 

Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.​

Dersom du likevel har med deg verdisaker, kan du avtale med avdelingen hvordan dette skal oppbevares.