Russeksjon Narvik, Håkvik (Nordlandsklinikken)

Russeksjon Narvik (tidligere Nordlandsklinikken) ligger i Håkvik omtrent ei mil sør for Narvik sentrum. Det er jevnlige bussforbindelser til og fra byen.  Russeksjon Narvik har en fantastisk beliggenhet med gode muligheter for meningsfull aktivitet både ute og inne. Seksjonen har egne aktivitetsrom, snekkerverksted og gymsal. Nærområdet byr på variert og vakker natur, og klinikken har egen lavvo 2 kilometer opp dalen. Dette gir et godt utgangspunkt for å drive med friluftsliv og få gode, rusfrie opplevelser i naturen.

Kontakt

Inntaks- og forløpskoordinator

76 17 03 70

Postadresse

Buveien 75
8521 Ankenes
Russeksjon Narvik (Nordlandsklinikken)

Slik finner du fram

Adresse

Buveien 75, Håkvik

Praktisk informasjon

​Nordlandsklinikken ligger i Buveien i Håkvik, rundt 12 kilometer sør for Narvik. Det er skiltet til klinikken med avkjøring fra E6.​

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

​Dette må være klart før innleggelse

  • ​Billett/reiseplan til behandling
  • Klær og skotøy til aktiviteter inne og ute alt etter årstid + eventuelt. utstyr til fritidsaktiviteter
  • Økonomiske forhold: Under planlegging av innleggelse må det tas høyde for at enkelte aktiviteter som tilbys ved klinikken koster penger. Dette kan eksempelvis være materiell som brukes på aktivitetsstue / snekkerverksted. Er det behov for søknad om penger til aktivitet kan dette gjøres via NAV.
  • Det vil være en fordel om du har egen bolig og etablert kontakt med lokalt hjelpeapparat før innleggelse.

Russeksjon Narvik som en del av spesialisthelsetjenesten er lovpålagt å gjøre en vurdering hvorvidt du oppfyller de helsemessige krav for førerkort.  Denne vurderingen gjøres på bakgrunn av Førerkortforskriften og Vegtrafikkloven​. ​Velkommen!

Vi ønsker deg velkommen til Russeksjon Narvik.

Vi har som mål å tilby deg god hjelp og et godt samarbeid slik at du oppnår god nytte av rusbehandlingen. Vi ønsker dialog rundt opplevelser og erfaringer du gjør deg. Dine tilbakemeldinger er viktige, da vi opplever at mange problemer/utfordringer kan føre til tilbakefall eller stillstand i behandlingsprosessen.

Du vil være en av flere pasienter som får behandling hos oss. Derfor har vi utarbeidet husordensregler som det er viktig at alle respekterer og følger. Noen regler er lovpålagt og noen har vi laget fordi vår erfaring tilsier at det er nødvendig. 

Rutiner du samtykker til for at vi skal kunne yte best mulig helsehjelp

  • Ved innleggelse skal alle medbragte legemidler, vitaminer og helsekostprodukter leveres inn.
  • Under innleggelse vurderes det som svært viktig at du avlegger rusmiddeltesting i form av urinprøve og alkotest under tilsyn av personal for å sikre forsvarlig behandling.
  • Ved mistanke om innførsel og/eller bruk av rusmidler, kan det bli fattet vedtak iht. gjeldende forskrift om gjennomgang av ditt rom, dine eiendeler, kroppsvisitasjon (§8) og post til deg kan bli åpnet under påsyn av personal (§7). Ved ruspåvirket atferd, kan du bli bedt om å oppholde deg på pasientrom og nektes adgang til felles oppholdsrom.
  • Ved innleggelse på avrusningsenheten er det rutinemessig gjennomgang av dine eiendeler og kroppsvisitasjon iht. gjeldende forskrift (§8).

Under innleggelsen får man kjennskap til andres helse og livssituasjon. Vi ber deg behandle den informasjonen du får med forsiktighet og ikke dele med andre. Dette gjelder spesielt i sosiale medier.  

Av hensyn til personvern er det ikke anledning til å ta bilder, filme eller ta lydopptak av personal eller medpasienter.  

Det er ikke tillatt å medbringe, oppbevare, distribuere eller innta alkohol, illegale rusmidler, avhengighetsskapende medisiner eller brukerutstyr mens du er i behandling ved Russeksjon Narvik. Dette gjelder også under permisjoner. Medbragte rusmidler vil bli beslaglagt.  

Mobbing og seksuell trakassering mot medpasienter og personal aksepteres ikke, og det forventes at alle pasienter bidrar til et behandlingsmiljø preget av trygghet og respekt.  

Voldsutøvelse, truende atferd eller trusler om vold mot medpasienter eller personal, aksepteres ikke og kan medføre umiddelbar utskrivelse fra seksjonen.  

Det er forbudt å medbringe og oppbevare farlige og ulovlige gjenstander. Farlige gjenstander omfatter alle typer kniver, skytevåpen, stikkvåpen, verktøy, sprøyter og andre potensielt skadelige gjenstander. Disse vil bli beslaglagt eller oppbevart av personal.  

Røyking er kun tillatt på anviste plasser. E-sigaretter anses også som røyking.

Bruk av stearinlys eller andre brennende gjenstander (røkelse, grill etc.) er ikke tillatt ifølge sykehusets brannforskrifter.  

Besøk avtales med ansatte på forhånd. Besøket skal ikke kollidere med dagsprogrammet.

Det er ikke anledning til å gå på medpasienters rom uten samtykke, eller når det er nattero-tid på seksjonen.

Gi beskjed når du forlater avdelingen og når du kommer tilbake, dette av brannvernhensyn.

Permisjoner vurderes individuelt etter søknad. Ved avrusning frarådes i all hovedsak permisjoner.  

Måltider inntas som hovedregel i felles spiserom til faste tider.

Interne instrukser om håndtering/oppbevaring/lagring av matvarer må følges der det foreligger.  

Det skal være ro på avdelingen mellom klokken 00:00 og 07:00 på hverdager.

Natt til lørdag, søndag og helligdager skal det være ro mellom klokken 02:00 og 07:00.

I dette tidsrommet oppfordres pasientene til å trekke seg tilbake på eget rom for å finne ro for natten.  

Mobiltelefon skal settes på lydløs når du oppholder deg i fellesarealene.

Vis hensyn slik at du ikke forstyrrer andre ved bruk av telefon, TV, musikk og data. Private telefonsamtaler må tas utenfor fellesarealene.  

Vis hensyn til andre når du oppholder deg i fellesareal/spiserom.

Det forventes at alle ivaretar personlig hygiene. Bekledningen skal ikke virke støtende eller provoserende. Av hygieniske årsaker skal alle benytte egnet fottøy.

Etter trening er det anbefalt å dusje og skifte før man oppholder seg i fellesrom.

Parfyme og andre sterkt parfymerte produkter er ikke tillatt av hensyn til allergi.  

Det forventes at alle holder eget rom rent og i orden, og at alle rydder etter seg i fellesrom.  

Det er ikke tillatt med dyr i avdelingen, dette av hensyn til allergi.  

Avdelingen kan være behjelpelig med oppbevaring av verdisaker. Oppbevaring skjer på eget ansvar.  

Etablering av relasjoner som innebærer intimitet utover vanlig vennskap, vil kunne svekke fokus og påvirke nytteverdi av behandlingen som tilbys deg. Etablering av parrelasjoner anbefales derfor ikke, og vil således bli tatt med som et viktig moment i helhetsvurdering når det gjelder nytteverdi av innleggelsen.  

Måltider inntas i kantine/spiserom. Det serveres frokost, lunsj, middag og kvelds. Ved spesielle behov kan dette tilrettelegges etter avtale med kjøkkenet.  

​Det er rundt 30 parkeringsplasser utenfor Nordlandsklinikken. Vi har gratis parkering. 

Det er ikke tillatt å parkere rundt rundkjøringen ved hovedinngangen.  ​

Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige eiendeler du tar med deg til sykehusoppholdet. 

Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.​

Dersom du likevel har med deg verdisaker, kan du avtale med avdelingen hvordan dette skal oppbevares.