Telefonkonsultasjon

Sykehusene har nå anledning til å bruke telefonkonsultasjon i stedet for fysisk oppmøte. Det kan gi nye muligheter og større fleksibilitet for både pasienter og helsepersonell.

Telefonkonsultasjon kan i mange tilfeller brukes som fullgodt alternativ til fysisk frammøte, og inngår fra 2020 i refusjonsgrunnlaget til sykehusene. Spør legen din hvis du lurer på om konsultasjonen kan gjøres på telefon. Egenandelen for telefonkonsultasjoner er den samme som ved fysisk frammøte. Hvis du har nådd frikortgrensa, skal du ikke betale egenandel.

Dette er en telefonkonsultasjon
For at en samtale skal kunne regnes som en telefonkonsultasjon må den: 

  •  Kunne erstatte konsultasjon som ellers ville blitt gjennomført ved fysisk oppmøte (eller videokonsultasjon)
  • Som hovedregel være planlagt, men kan også avtales på kort varsel hvis pasientens behov tilsier det
  • Innebære reell helsehjelp og bære preg av en konsultasjon ved at den: 

- er mellom behandler og pasient
- innebærer undersøkelse av/innhenting av opplysninger fra pasient for å vurdere helsetilstand eller behandling, eller veilede om videre oppfølging og behandling
- resulterer i en vurdering av videre behandling som bidrar til fremgang i pasientforløpet
- dokumenteres i pasientjournal på samme måte som når pasienten fysisk møter på poliklinikken

Hva er ikke en telefonkonsultasjon?
Følgende henvendelser er ikke telefonkonsultasjoner:

  • Telefonhenvendelser om innhenting av saksopplysninger, fastsetting av timeavtaler eller andre administrative formål
  • Enkel beskjed om prøvesvar uten samtidig rådgivning
  • Telefonkontakt med andre enn pasienten eller pårørende/foresatte/verge
  • Enkle henvendelser for oppfølging av tidligere behandling. For eksempel telefon før eller etter operasjon hvor behandler stiller enkle spørsmål for å vurdere om det er behov for videre kontroll på sykehuset.
Sist oppdatert 12.01.2022