Vil gi kreftpasienter et ekstra pusterom

Fagmiljøer ved UNN jobber nå med å få etablert et Pusterom i samarbeid med stiftelsen Aktiv mot kreft.

Publisert 23.01.2017