Tre ekstra kontoretasjer ved PET-senteret UNN Tromsø

Helse Nord RHF fikk i foretaksmøtet med Helse- og omsorgsdepartementet 30. mars 2016 klarsignal for å realisere tre nye etasjer ved PET-senteret i Tromsø gjennom offentlig privat samarbeid (OPS).

Kommunikasjonssjef Hilde Annie Pettersen
Publisert 01.06.2016

Helse- og omsorgsdepartementet har godkjent at tre ekstra etasjer på PET-senteret i Tromsø finansieres gjennom offentlig privat
Helse- og omsorgsdepartementet har godkjent at tre ekstra etasjer på PET-senteret i Tromsø finansieres gjennom offentlig privat samarbeid.​​Investeringsrammene til Universitetssykehuset Nord-Norge utvides dermed med 99 millioner kroner fra 536 millioner til 635 millioner, og departementet godkjenner bruk av finansiell leasing/OPS som finansieringsform.

- Departementets nye bestemmelser for investeringer gjør at Helse Nord RHF og UNN kan bruke denne finansieringsformen. Det ville vært enda mer gunstig å bygge selv, men det ville gått utover andre byggeprosjekter i Helse Nord og har derfor ikke vært et alternativ, sier utbyggingssjef i UNN, Tor-Arne Hanssen.

​​Reduserer leiekostnader 

De nye kontoretasjene utgjør 3900 kvadratmeter og vil sammen med PET-senterets opprinnelige areal på 4200 kvadratmeter til sammen utgjøre et areal på 8100 kvadratmeter.

- For UNN betyr dette at vi får redusert leiekostnadene med over 2 millioner kroner årlig ved at organisasjonen samlokaliseres fremfor å være spredt i ulike, leide lokaler, sier administrerende direktør i UNN, Tor Ingebrigtsen.

Samler arbeidsstokken

UNN leier i dag mange kontorplasser utenfor egne bygg. Ved å utvide PET-senteret med kontorarealer får medarbeiderne arbeidsplassen sin på UNN, og penger som i dag brukes til ekstern leie vil bli brukt til å finansiere arbeidsplasser på UNN.

PET-senteret skal etter planen stå ferdig høsten 2017.​