UNN i utvikling:

Senterleder på plass ved Nasjonalt senter for e-helseforskning

Han har forsket på algoritmebaserte medisinske teknologier.  Nå skal han bidra til at myndighetene gjør gode og fornuftige millioninvesteringer i helse-IKT. Stein Olav Skrøvseth (38) er ansatt som senterleder for Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Randi Laukli, kommunikasjonsleder ved Nasjonalt senter for e-helseforskning
Publisert 01.06.2016

Stein Olav Skrøvseth er ansatt som senterleder for Nasjonalt senter for e-helseforskning ved UNN. Han er sivilingeniør med dokto
​​Stein Olav Skrøvseth er ansatt som senterleder for Nasjonalt senter for e-helseforskning ved UNN. Han er sivilingeniør med doktorgrad i fysikk fra NTNU. Foto: Jarl-Stian Olsen, Nasjonalt senter for e-helseforskning.- Jeg er beæret over tilliten og ydmyk foran det store nasjonale oppdraget senteret har fått. Vi skal være med på å sikre en kunnskapsbasert utvikling på e-helsefeltet i årene som kommer. Sammen med Direktoratet for e-helse skal vi hjelpe myndighetene med å finne svaret på det som skjer her og nå. Gjennom forskningen vår skal vi se inn i kula for hva som venter sektoren i fremtiden, sier Stein Olav Skrøvseth.

En viktig nasjonal rolle
- Digitalisering er viktig, IT er viktig, helse er viktig og Nasjonalt senter for e-helseforskning er viktig. Vi ønsker at senteret skal lykkes i sin nasjonale rolle og oppnå nasjonal legitimitet, sier Bjørn Astad, ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet.
- Både departementet og styret har full tillit til at vi har gjort et godt valg med Stein Olav Skrøvseth som senterleder. Han står foran utfordrende, men spennende oppgaver. Det er fremdeles en omstilling å gjøre før senteret er ferdig rigget for det nasjonale oppdraget, sier styreleder Bjørn Engum som gratulerer Skrøvseth med tilliten han har fått og ser frem til samarbeidet.
Skrøvseth tiltrer stillingen 18. april 2016.

Fakta om Skrøvseth
Stein Olav Skrøvseth er sivilingeniør med doktorgrad i fysikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Etter postdoc ved University of Sydney i 2009 begynte han som forsker ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Her har han bidratt i flere prosjekter innen dataanalyse, statistikk, maskinlæring og medisinsk bildeanalyse. Han har innehatt lederstillinger i flere perioder. I 2013-2014 hospiterte han som forsker ved IBM Thomas J Watson Research Center i New York.​