Én røntgenjournal og felles bildearkiv i Nord-Norge:

Omlegging medfører endring for Midt-Troms-pasienter

En større omlegging ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) til høsten gjør at flere pasienter som normalt ville tatt røntgenundersøkelser ved sykehuset i Tromsø, må reise til Harstad eller Narvik fra april og frem til november 2016.

Solfrid Kallbekken, kommunikasjonsrådgiver FIKS
Publisert 01.06.2016

Et par menn i hvite frakker
Teamleder Kurt Bøckman Gschib ved UNN sammen med Rune Grov Eilertsen i Helse Nords nye Forvaltningssenter radiologi som er blitt opprettet i forbindelse med omleggingen til felles systemer ved landsdelens elleve røntgenavdelinger.​​Omfattende byggeprosjekter ved Nord-Norges største sykehus, i tillegg til innføring av nye regionale røntgensystemer ved foretakets tre røntgenavdelinger, vil i en overgangs-periode få innvirkning på hvor pasienter i Troms får time til sine røntgen-undersøkelser.

Som følge av omfattende prosjektarbeid i tida frem mot innføringen ved røntgenavdelingene ved UNN 1.oktober, ser man nå på fordelingen av pasientene mellom UNNs sykehus i Tromsø, Harstad og Narvik.

Primært pasienter fra Midt-Troms

– Pasienter som skal inn å ta røntgenundersøkelser midt oppe i omleggingen til nye røntgensystemer, vil måtte belage seg på å reise til Harstad eller Narvik for å få gjennomført undersøkelsen, sier Hege Bratbak, seksjonsleder ved Diagnostisk klinikk ved UNN.

UNN Tromsø er det største sykehuset i Nord-Norge, og er dermed forpliktet til å ivareta en del regionale funksjoner som for eksempel akuttberedskap. Seksjonslederen gjør det klart at røntgenlegene vil gjøres individuelle vurderinger av alle rekvisisjoner til røntgenundersøkelser, men primært er det pasienter fra Midt-Troms som vil måtte dra til sykehuset i Harstad eller Narvik for å få utført de planlagte røntgenundersøkelsene.

Tar forhåndsregler

– Vi tar våre forhåndsregler for å sørge for at pasientbehandling og diagnostisering kan utføres på best mulig måte under omleggingen som foregår både på bygge- og IKT-fronten, fortsetter Bratbak. En fordeling av pasienter mellom sykehusene må derfor til for å sikre at alle får utført de røntgenundersøkelser de har blitt henvist til av sin lege, både innenfor medisinsk forsvarlig ventetid og uavhengig av hjemstedsadresse.

Kvaliteten på undersøkelsene er like gode uansett om det utføres i Tromsø, Harstad eller Narvik.

– Røntgenavdelingene ved de tre sykehusene har samme type utstyr og prosedyrer, de har også felles ledelse og et godt samarbeid på tvers, sier seksjonslederen.

Oppfølgingen etter undersøkelse vil følge samme forløp uavhengig av hvilket sykehus pasienten undersøkes på.

Én røntgenjournal og ett bildearkiv

Når UNN i oktober 2016 tar i bruk Helse Nords regionale radiologiløsning, innebærer det én røntgenjournal og ett bildearkiv som blir felles for samtlige røntgenavdelinger i helseregionen. Tidligere har det vært ulike løsninger i bruk ved sykehusene i landsdelen.

– Røntgenbildene fra elleve sykehus i Nord-Norge vil da være samlet i ett felles bildearkiv, sier Kurt Bøckman Gschib, som er radiograf og teamleder ved innføringen av Helse Nords regionale radiologiløsning ved UNN. Når hele helseregionen i høst har fått ett og samme bildearkiv, styres tilgangen til bildene av brukerrettighetene/rollen til hver enkelt journalbruker. Teamlederen er allerede er godt i gang med forberedelsene til omleggingen fra UNN sin side.

Det er flere fordeler med å få felles systemer for de elleve røntgenavdelingene i Nord-Norge, blant annet blir det enklere for røntgenpersonell å samarbeide på tvers av sykehus og på tvers av helseforetak, noe som kommer til fordel for pasienten. Et eksempel på dette er en felles vaktordning som nylig kom på plass mellom radiologer ved Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset.

Mer enhetlig bruk av røntgenjournalen har stor nytteverdi for røntgenpersonell som jobber ved flere sykehus i regionen eller som bytter jobb, og som da slipper opplæring på den nye arbeidsplassen. Enklere forvaltning når man nå går fra en rekke ulike løsninger i helseregionen til én felles, regional løsning for samtlige røntgenavdelinger, er også verdt å nevne.

Spørsmål vedr. omleggingen kan rettes til
seksjonsleder ved UNN, Hege Bratbak – e-post: hege.bratbak@unn.no