Økt beredskap, Psykisk helse- og rusklinikken UNN

Universitetssykehuset Nord-Norge har besluttet at det etableres gult beredskapsnivå ved Psykisk helse- og rusklinikken som følge av vedvarende kritisk høyt belegg ved flere seksjoner.

Publisert 14.04.2023

I etterkant av påske, tidlig denne uken, var 60 pasienter innlagt på 45 plasser i akuttpsykiatrisk seksjon. Samtidig var det overbelegg ved sikkerhetspsykiatrisk seksjon og fulle/overbelagte døgnenheter ved samtlige av klinikkens lokalisasjoner. 

Det er i løpet av uka gjort et betydelig arbeid med å frigjøre sengeplasser i klinikken, men pågangen av pasienter har gjort at det fortsatt er kritisk høyt overbelegg. Dette bidrar til manglende mottaksevne, redusert pasientsikkerhet og et utfordrende arbeidsmiljø. 

Som følge av økt beredskap ved Psykisk helse- og rusklinikken er det etablert grønn beredskap i den overordnede ledelsen ved UNN. Dette for å kunne bistå klinikken ved behov for avlastende tiltak.​

Kontakt ved behov:

Pressevakta UNN, 48 22 60 00