Mange sjekker sykehusjournalen sin

Rundt 2000 pasienter logger hver dag inn på helsenorge.no for å sjekke sykehusjournalen sin – og får dermed enda bedre informasjon om sin egen helse.

Anne May Knudsen, Helse Nord RHF
Publisert 06.06.2016
Sist oppdatert 10.06.2016

Tjenesten Min pasientjournal har vært et tilbud til pasienter i Helse Nord siden desember 2015. Ved å logge seg inn på helsenorge.no får pasienten se dokumenter i sin sykehusjournal.

– Bruken er langt større enn vi hadde håpet på. 100 000 personer har samtykket til å bruke tjenesten, og rundt 2000 personer bruker den hver dag, selv om vi nesten ikke har markedsført den, sier prosjektleder i Helse Nord, Tove Sørensen.

Nyttig informasjon
Rett til innsyn i egen journal har pasientene hatt lenge. Med Min pasientjournal på nett, blir tilgangen mye enklere. Et mål med tjenesten er å gi pasientene bedre informasjon om egen helse.

– Den høye bruken viser oss at pasientene ønsker å ta del i egen behandling og oppfølging. Dette er blitt bedre nå som de har enklere tilgang til dokumentasjon Jeg tror pasientene opplever informasjonen de får i pasientjournalen som nyttig, sier Sørensen, som planlegger en brukerundersøkelse i løpet av året

Pasienter som bruker Min pasientjournal ønsker å kunne se enda flere typer og eldre journaldokumenter.

– Det er ikke alt vi kan vise i dag, blant annet røntgenbilder og prøvesvar. Men vi arbeider med dette, sier Sørensen.

Digital utvikling og forventning
Sykehusene i Helse Nord har tradisjonelt sett vært i front med digitalisering, men da mest internt i helsetjenesten.

- Vi ønsker at o​gså pasientene våre skal få tilgang til digitale helsetjenester, som på andre samfunnsområder, sier Sørensen.

Min pasientjournal er en frivillig tjeneste. Pasienter som ikke ønsker å ta den i bruk, kan fortsatt be om å få tilsendt journalen på papir eller CD.

Teknisk stabil – manuelle feil
Min pasientjournal en stabil tjeneste, med ingen alvorlige tekniske feil.

– De feilene vi har hatt er knyttet til innholdet i selve journalen. Vi kjenner til seks tilfeller hvor en pasient i sin journal har funnet et dokument som tilhører noen andre. Dette skyldes menneskelig svikt under innskanning av dokumenter. Vi beklager dette på det sterkeste. Vi vet at slike feil skjer noen ganger. Vi er takknemlig for at folk melder fra umiddelbart slik at vi får rettet opp feilen. Sykehusene har rutiner på plass for å unngå slike alvorlige brudd på taushetsplikten, sier Sørensen.

Kommer mer
Prosjektet som Sørensen leder heter Digitale pasienttjenester i nord. Første leveranse var Min pasientjournal. Nå arbeider prosjektet med å gi pasientene flere digitale tjenester på helsenorge.no:
 • Se timene på sykehuset og melde fra om timen passer.
 • Kommunisere digitalt mellom pasient og sykehus (forenklet sagt: sikker e-postløsning).
 • Vise henvisningsstatus.
 • Se prøvesvar.
 • Oversikt over hvem som har gjort oppslag i pasientjournalen.
I tillegg blir Min pasientjournal forbedret.

Fakta om Min pasientjournal:
 • Pasienter i Helse Nord over 16 år og foreldre til barn under 12 år har tilgang til sykehusjournalen på internett.
 • Innlogging skjer via den nasjonale helseportalen helsenorge.no.
 • Bare dokumenter nyere enn en viss dato vises automatisk. Eldre journaldokumenter kan åpnes digitalt på forespørsel til sykehuset.
 • Journal fra fastlege, tannlege og andre behandlere utenfor sykehus vises ikke.
 • Tjenesten er frivillig. Pasienter kan reservere seg på helsenorge.no.
 • Ingen informasjon fra pasientjournalen lagres på internett uten at brukeren selv ber om dette.
 • Om lag 2000 brukere logger seg inn hver dag. 100 000 personer fra hele Norge har samtykket til å ta i bruk tjenesten.​​