Høie med entydig bestilling

Helseminister Bent Høie møtte UNNs direktør, ledergruppe og tillitsvalgte med klar beskjed om at sammenslåing av Finnmarkssykehuset og UNN skal utredes. Oppdraget vil bli overlevert Helse Nord RHF i et foretaksmøte i løpet av våren.

kommunikasjonssjef Hilde Annie Pettersen
Publisert 12.02.2019
Høie på besøk på UNN 12. februar 2019

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (til høyre) møtte representanter fra UNN under sitt møte i Tromsø tirsdag. Her sammen med administrerende direktør Anita Schumacher (fra venstre), tillitsvalgt Rigmor Frøyum (Fagforbundet) og Jan Eivind Pettersen (tillitsvalgt for Delta). Foto: Per-Christian Johansen, UNN

- Det vil ikke bli knyttet noen tidsfrist til oppdraget ettersom vi i dag ikke har forutsetninger for å si noe om omfanget og hva bestillingen vil inneholde, sa statsråden da han besøkte Universitetssykehuset Nord-Norge i dag.

- Vi vektlegger at det skal være en god prosess hvor beslutninger skal tas i riktig rekkefølge. Vi er her for å høre fra dere hvilke faktorer det er viktig å belyse i et utredningsarbeid, sier Bent Høie.

Overraskende forslag

Helseministerens reise til Tromsø og Hammerfest kom i stand etter at det for noen uker siden ble kjent at den nye Regjeringsplattformen inneholdt forslag om å slå sammen de to nordligste helseforetakene. Forslaget kom som en overraskelse på ledere og tillitsmannsapparatene i begge helseforetak. 

Vi frykter at tid og ressurser som må brukes ved en eventuell sammenslåing vil gå ut over region- og universitetsfunksjonene, forskningskvaliteten og de lokalsykehusene vi allerede har som en del av UNN i dag.

UNN-direktør Anita Schumacher

Frykter for universitetssykehusfunksjonen

UNNs administrerende direktør, Anita Schumacher var en av flere som umiddelbart uttrykte ønske om en nærmere forklaring fra helseministeren.

- Jeg er glad for at du har tatt turen nordover for å høre våre tanker om saken. Det er også bra at du sier det skal være en grundig utredning av dette.

- Jeg har også registrert din uttalelse om at en sammenslåing skal styrke UNN og vil i betraktning av det fremheve at UNN er et lite universitetssykehus med mange, små sårbare fagmiljø. Det er krevende for oss å betjene en spredt befolkning i nord slik det er i dag. Vi er opptatt av at pasientene skal ha tipp-topp tilbud i nord. 
 
- Vi frykter at tid og ressurser som må brukes ved en eventuell sammenslåing vil gå ut over region- og universitetsfunksjonene, forskningskvaliteten og de lokalsykehusene vi allerede har som en del av UNN i dag, sier Schumacher.

Ressursutfordringer

Flere av de tillitsvalgte og noen fra UNNs ledergruppe tok til ordet for de økonomiske utfordringer foretaket står overfor i dag, og fremholdt at det må følge mer penger og ressurser med i en eventuell ny struktur for de nordligste helseforetakene. Det samme budskap fremførte brukerutvalgets leder, Kirsti Baardsen.

- UNN har allerede så snaue budsjett at det knapt kan vurderes som forsvarlig når vi har null kroner til å investere i nytt utstyr. Det er ikke bra for pasientene og heller ikke de ansatte, sier hun. 

Sakke akterut innenfor forskning

Selv om det også ble fremmet noen gode argumenter for å slå sammen UNN og Finnmarkssykehuset, var gjennomgangstonen fra UNNs representanter i stor grad bekymring. 

Ledelse, tillitsvalgte og fagmiljø frykter at landets mest komplekse sykehus med befolkningsareal som er større enn Irland, skal sakke akterut sammenlignet med de øvrige universitetssykehus i landet. Tallene viser at forskningsaktiviteten i UNN har økt mindre enn i resten av landet. 

Ubesvarte spørsmål

Det ble også stilt noen spørsmål til Bent Høie som han ikke kunne svare på. Han viser til at utredningsprosessen vil finne svar på mye av det som henger i lufta nå. 

- Vi ønsker å få til en god prosess og legger opp til at dere skal få bruke tid til å gjøre arbeidet ordentlig, avslutter han.