Nyhet fra pingvinavisa.no

Første spesialist på rusmedisin i nord

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har fått sine første legespesialister. Alle først ut i Helse Nord var UNN-legen Minna Kuoppamäki Hansen.

Pingvinavisa.no
Publisert 15.06.2016
En person som står foran en bygning