Flere avviksmeldinger styrker pasientsikkerheten

Økt bevissthet med å registrere avviksmeldinger i pasientbehandlingen begynner nå å gi positive utslag ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Pingvinavisa
Publisert 24.06.2016
En person som bruker briller