UNN innfører helikoptervarsling i Breivika

Fra 22. mai innfører UNN varsling ved all helikopteraktivitet i Breivika. Aktivitet med små helikoptre varsles kun med lys, lyd og skilt, mens det store redningshelikopteret SAR Queen i tillegg vil medføre sperring av vei og gangsti.

Publisert 14.05.2024
En mann som står ved siden av et skilt
Kjell Arne Thomassen ved en av varslingsstasjonene rundt helipaden i Breivika. Foto: Universitetssykehuset Nord-Norge

Det er NAWSAR/Justisdepartementet som har anbefalt at varslingssystem skal på plass i alle sykehus der det er aktuelt å lande med de nye redningshelikoptrene SAR Queen. I UNN gjelder dette kun UNN Tromsø i Breivika. Hensikten er å skjerme personer og gjenstander mot sterk vind fra helikoptrene.

– Det vil fortsatt være mulig for utrykningskjøretøy å passere bommen, presiserer prosjektleder Kjell Arne Thomassen i UNN. 

Slik foregår varslingen

  • All helikopteraktivitet (take-off og landing) varsles med lyssignal, skilt og lydsignal.
  • SAR Queen-aktivitet varsles i tillegg med sperring av bilvei og gangsti i området.
  • Det er også lagd et sikkerhetsgjerde for å skjerme gangsti ved akuttmottak og personer ved legevaktparkering.
  • Sperringen vil oftest vare i 5-10 minutter, men i noen tilfeller også lengre, avhengig av situasjon.

Oppstart 22. mai, testkjøring 15. mai

Varslingssystemet skal tas i bruk fra og med 22. mai. Det vil bli en «testkjøring» allerede 15. mai kl. 12:00.

– Hvis værforholdene tillater det, planlegger vi en fullskalatest av hele systemet den 15. mai. Da vil vi ha minst to prøvelandinger fra ulike retninger, slik at vi får testet både varslings- og måleutstyr, sier Kjell Arne Thomassen.

SAR Queen skal fortsatt kun lande i nødstilfeller. I 2023 var det 22 SAR Queen-landinger ved UNN Tromsø. Rundt 75 % av alle helikopterlandinger skjer med UNNs egne ambulansehelikoptre.

Diagram
Landing og take-off vil varsles med både lys, lyd og bom, avhengig av størrelsen på helikopteret.