Ønsker godt samarbeid til beste for pasientene

- Nå har vi sammen med Nordlandssykehuset ansvar for å få til et godt samarbeid til det beste for pasientene i hele Nord-Norge. Det sier direktør i UNN, David Johansen etter foretaksmøtet med Helse Nord om invasiv kardiologi

Publisert 04.07.2024
Direktørene fra Nordlandssykehuset og UNN tar hverandre i hånda.
  Vi skal få det til, og gjøre det beste for pasientene, fastslo direktøren ved NLSH, Siri Ursin og UNNs direktør, David Johansen da de møttes til prat om blant annet PCI-virksomheten ved sykehusene i nord.  

 

Torsdag 4. juli hadde Helse Nord RHF foretaksmøte med Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset om invasiv kardiologi (PCI) i Helse Nord.

Utgangspunktet var vedtaket i styresak 17-2024, der styret i Helse Nord RHF har besluttet å samle det faglige, organisatoriske og administrative ansvaret i ett senter, ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. Senteret etableres med to driftssteder, et døgnkontinuerlig senter lokalisert ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø, og et dagtilbud i lokalene til Nordlandssykehuset i Bodø.

Foretaksmøtet viste til at Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset i ny organisering må samarbeide om lokaler, arealer, utstyr og personell som utfører PCI i Nordlandssykehuset. Foretaksmøtet forutsetter at kardiologene som utfører PCI i Nordlandssykehuset som et minimum blir virksomhetsoverdratt.

Det står også i protokollen fra Foretaksmøtet at UNN og NLSH må samarbeide om lokaler, arealer, utstyr og det personell som utfører PCI i Nordlandssykehuset. Det fremkommer også at virksomhetsoverdragelsen som et minimum skal omfatte kardiologene som utfører PCI i Bodø.

- Alle detaljer vedr praktisk gjennomføring av virksomhetsoverdragelsen fremgår ikke av oppdraget, men vi skal i dialog med NLSH finne løsninger på det, sier UNN-direktør David Johansen.

Les også Oppdraget gitt i PCI-saken