Fortsetter planleggingen av nybygg

En tøff økonomisk situasjon i UNN og Helse Nord setter bremsene midlertidig på for investeringer i nye bygg. Ledelsen ved UNN jobber nå med tiltak som skal få økonomien i balanse så snart som mulig, og stopper ikke den pågående planleggingen med nytt bygg for psykisk helse og rus på Åsgård.

Publisert 25.08.2022
Sist oppdatert 16.06.2023
Modell av bygg sett ovenfra