Forskningsprosjekt søker deltakere

Har du en alvorlig psykisk lidelse og har tenkt en stund at du kanskje kunne tenke deg å slutte å røyke, men synes det er vanskelig å få det til?

Publisert 26.04.2023
Sist oppdatert 27.04.2023
Et nytt forskningsprosjekt starter nå opp ved Universitetssykehuset i Trondheim, Sykehuset i Vestfold og Universitetssykehuset Nord Norge. Prosjektet er utviklet av helsepersonell i regi av sykehusene og universitet og i nært samarbeid med brukere som har klart å slutte å røyke.

I prosjektet undersøkes hvordan pasienter med alvorlig psykisk lidelse, best kan få hjelp til å slutte å røyke eller oppnå røykereduksjon. Vi trenger flere deltakere i prosjektet. 

Du inviteres til å delta i fors​kningsprosjektet.

Påmelding kan gjøres på følgende måter:

  • ved å gi beskjed til en av den ansatte som presenterer prosjektet til deg – denne kan hjelpe deg med påmelding
  • eller send en mail til post.phrk@unn.no (merket «røykeslutt»)
  • eller ringe tlf. ​ 77 62 76 52
Når påmeldingen er mottatt kontakter prosjektmedarbeider deg!

Alle som melder seg på som deltakere og samtykker til deltakelse i prosjektet får:

  • En somatisk undersøkelse
  • Kartlegging av levevaner som røyking, fysisk aktivitet, ernæring og lignende
  • Samtale om erfaringen med å slutte å røyke og motivasjon for røykeslutt
Deretter blir deltakere delt i to grupper etter tilfeldig uttrekning av forskerne.

Gruppe 1: Deltaker deltar i røykesluttkurs sammen med opptil 7 andre som møtes én gang i uka over sju uker. Kurset ledes av en med brukererfaring og et helsepersonell.

Gruppe 2: Den enkelte deltaker får i uke 1, ved oppstart av prosjektet, en legeundersøkelse og rådgivning/informasjonsmateriell om røykeslutt og i uke 7 en oppsummerende samtale.​