Enig om konsept for nybygg psykisk helse og rusbehandling

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har enstemmig vedtatt et nedskalert konsept for nye UNN Åsgård som nå sendes videre til Helse Nord RHF for behandling. Det nye konseptet innebærer en nedskalering fra 3,3 til 2,3 milliarder kr.

Publisert 24.10.2022
Sist oppdatert 16.06.2023
Modell av bygg sett ovenfra
Styret har vedtatt å gå videre med et byggeprosjekt basert på UNNs bæreevne på 2,3 milliarder kroner i to byggetrinn. I konseptrapporten ligger det også planer for byggetrinn tre som anbefales realisert når UNNs økonomiske bæreevne og interne prioriteringer tillater videre utbygging. Det er viktig å understreke at det vedtatte konseptet er basert på at byggetrinn tre skal gjennomføres.
 
I planene ligger det 18 900 kvadratmeter nybygg med blant annet 128 senger og poliklinikktilbud. I tillegg er det planlagt ytterligere 30 senger i byggetrinn tre.

I konseptet ligger det også en forutsetning om at to av byggene som i dag fremstår som egnet for døgndrift og ikke trenger kostbare utbedringer fremover, skal kunne brukes til noen aktiviteter og pasienttilbud inntil byggetrinn tre er gjennomført.

–​ Jeg vil berømme den jobben som er gjort på kort tid med å skalere ned byggeprosjektet til det vi har samlet oss om i dag. Jeg er kjent med at ansatte og brukere ved Åsgård er bekymret for at vi kanskje ikke får det gode anlegget som er ønskelig, men vi må tilpasse oss de rammene vi har. Da er dette konseptet vi kan gå for nå, sier styreleder Roald Linaker. 

Ifølge prosjektleder Renate Hansen i Sykehusbygg vil konseptet som nå er vedtatt medføre litt mindre plass enn det som lå i de første skissene, men ellers ikke så store endringer. Hun mener at det blir et godt konsept med et nytt anlegg som er integrert i det gamle. 

​– Dette kan bli landets beste anlegg med samling av psykisk helse og rus på den flotte tomta på Åsgård, sier hun.

De ansattes organisasjoner i UNN har lagt protokolltilførsel til styrevedtaket blant annet vedrørende kuttene som er gjort i byggeprosjektet. Der understrekes det at man ikke kan gå lenger i det som er kuttet uten at det går utover kvaliteten i det pasienter og ansatte har behov for i et nytt bygg.​