Fagkurs

Veilederkurs

I spesialistutdanningen for leger er det et krav at man skal ha «gode ferdigheter i å veilede og å supervisere».

Tid og sted

Type arrangement

Kurs
Foreløpig mulig å melde seg på for kurs i Tromsø. Etterhvert blir det mulig å melde seg på kurs i Harstad og Narvik.

​​

I spesialistutdanningen for leger er det et krav at man skal ha «gode ferdigheter i å veilede og å supervisere» (læringsmål 20 i felles kompetansemål). For at UNN sine spesialistkandidater skal få en grunnleggende kompetanse i veiledning, arrangerer UNN veilederkurs.

Kursene inneholder grunnleggende veiledningsteori, men er i hovedsak praktisk rettet. Det legges stor vekt på dialog og utveksling av erfaring i kursgruppa. Det gis også noe informasjon om ny spesialistutdanning for leger.  (…)

UNN har vedtatt at alle nåværende spesialister og utdanningskandidater i gammel utdanningsordning også skal gjennomføre enten UNN sitt kurs eller UiT sitt studie HEL-6331 (1 semester)/HEL- 6332 (2 semester) «Veiledningskompetanse for helse -og sosialvitenskapelige utdanninger og helsetjenestene». (…)

Det arrangeres flere veiledningskurs hvert semester. Per i dag gjennomføres lokale kurs i Tromsø og Harstad. Narvik vil snarlig starte opp.

Kurset går over 2 enkeltstående dager, med en praktisk oppgave som skal gjennomføres mellom kursdagene. Man må delta på begge kursdager, samt gjennomføre arbeidsoppgaven, for å få kursbevis.

 
Kursholdere:
 • Ragnar Joakimsen
 • Heidi Høifødt
 • Jan Ole Frantzen
 • Siri Malm
 • Brit Hveem
 • Solveig Nergård
 • Kristina Larsby
 • Ieva Martinaityte  

For spørsmål, ta kontakt med kursleder Heidi Høifødt (heidi.hoifodt@unn.no).

Harstad:

Ta kontakt med Brit Hveem eller Siri Malm.

Narvik:

Ta kontakt med Jan Ole Frantzen​.​

Om kurset

UNN er et universitetssykehus som hvert år bidrar til praksis for flere tusen elever og studenter i ulike helsefagutdanninger, og er ansvarlig for at den daglige veiledningen gjennomføres med kompetanse og kvalitet. I tillegg bidrar UNN i spesialistutdanningen for leger i hele Helse Nord hvor det et krav at legen skal oppnå «gode ferdigheter i å veilede og å supervisere» (læringsmål 20 i felles kompetansemål). Dette læringsmålet gjelder for alle leger i spesialisering (LIS), uavhengig av spesialitet, og dette veilederkurset dekker nevnte læringsmål.

Tidspunkt

Kurset går over to dager ved UNN Breivika. 

Det settes opp to kurs våren 2024:
Før dag 2 blir man delt i mindre grupper, derfor er det oppført to datoer å velge mellom.

Kurs 1
 • Første dag er  3. april
 • Andre dag: Velg mellom  17. og 18.april
Kurs 2
 • Første dag  10. april
 • Andre dag : Velg mellom 24. og 25.april

Påmelding

Send din påmelding til utdanning@unn.no.

Påmelding til veilederkurs må inneholde:
 • Profesjon 
 • Stilling 
 • Hvilken klinikk/ avdeling tilhører du 
 • Valg av kurs 1 eller kurs 2, og prioritert hvilken dag 2 du ønsker. 
 • Veilederansvar i dag 
 • Dersom du er LIS; tid igjen til du kan søke om å bli spesialist
 • Allergier/ evt andre ting vi bør vite med tanke på matbestilling
Frist for påmelding er 4. februar 2024. Etter dette fordeles kursplassene, og du vil få beskjed pr mail om du har fått plass eller om du står på venteliste.

Dersom man ønsker en mer omfattende veilederkompetanse enn dette kurset, anbefaler vi at man melder seg på UiT sitt studie «Veiledningskompetanse for helse -og sosialvitenskapelige utdanninger og helsetjenestene» (HEL-6331) . (Dekker også læringsmål 20 for LIS).

Kontakt

For spørsmål, ta kontakt med utdanning@unn.no.