Fagkurs

Utredning og behandling av bekkenbunnsdysfunksjoner

Kurset gir kunnskap om dysfunksjoner i bekkenbunnen med fokus på vannlatningsfunksjon, avføringsfunksjon, seksualfunksjon og smerter. Kurset gir grundig kunnskap om utredning, samt innføring i konservativ behandling.

Tid og sted

Type arrangement

Nettundervisning

Spesialiteter

Urologi, Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Arrangør

Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom (NKIB)