Fagkurs

Tromsøkurset

Kurset arrangeres for 10. gang høsten 2023. Dette er et spennende kompetansehevingskurs for alle som jobber med premature og syke nyfødte. Vi kan friste med et faglig sterkt program.

14.
september
2023
2 dager
 1. 14. sep. 2023, 09:00 - 15:50
 2. 15. sep. 2023, 09:00 - 15:30

Tid og sted

Når

 1. 14. sep. 2023, 09:00 - 15:50
 2. 15. sep. 2023, 09:00 - 15:30

Type arrangement

Kurs

Spesialiteter

Fødselshjelp og kvinnesykdommer, Barnesykdommer

Arrangør

Logo Tromsøkurset

Program

Med forbehold om endringer da ikke alle foreleserne er bekreftet!

Programmet i utskriftsvennlig versjon (pdf)

Program torsdag 14.september: 

 • Registrering 08:30 – 09:00
 • 09:00 – 09:15 Velkommen
  Konferansierer Linn-Benedicte Olsen & Linn-Mari Broen Kvinge
  Ordfører Gunnar Wilhelmsen
 • 09:15 – 10:15 Psykisk helse hos foreldre til barn som er innlagt ved Nyfødt Intensiv avdeling
  Agnes Bohne, psykolog, Barne- og ungdomsavdelingen, UNN
 • 10:30 – 11.15 Foreldrehistorie: Olivia
  Ida Sofie Haugen Hagland og Vegard Haugen
 • 11.15 – 11.45 Foreldrene, barnets viktigste ressurs!
   Elin Anita Hansen, barnesykepleier, Nyfødt Intensiv UNN
 • 11:45 – 12:45 Lunsj
 • 12:45 – 13:15 Tverrfaglig fokus for økt pasientsikkerhet
  Monica Nervik, spesialsykepleier & Ingvild A. Dahl, nyfødtsykepleier, Nyfødt Intensiv UNN
 • 13:30 – 14:15 Tidlig hjem fra et foreldreperspektiv
  Marianne Lund, barnesykepleier, universitetslektor UIT
 • 14:30 – 15:15 Søsken som pårørende
  Mai Linn Lunnay, barnesykepleier, Nyfødt Intensiv UNN
 • 15:15 -15:30 Oppsummering og avslutning

Program fredag 15.september: 

 • Registrering 08:30 – 09:00
 • 09:00 – 09:15 Velkommen
 • Konferansierer Linn-Benedicte Olsen & Linn-Mari Broen Kvinge
 • 09:15 – 10:15 Prenatal utredning
 • Ragnhild Glad, overlege, Kvinneklinikken UNN
 • 10:30 – 11.15 Hjertefeil
   Inga Maija Sara, kst. overlege Nyfødt Intensiv UNN
 • 11:15 – 12:00 Lunsj
 • 12:00 – 13:00 Sjeldne diagnoser – utfordringer og samarbeid
  Ane Moe Holme, rådgiver, Senter for sjeldne diagnoser
 • 13:15 – 14:15 Når helseapparatet mangler kunnskap om barnets sjeldne diagnose: Hva sier forskningen
  Kristin Billaud Ferangen, Psykolog, PhD, Forskningskoordinator, Senter forsjeldne diagnoser
 • 14:30 – 15:15 Foreldrehistorie: Mio
  Erfaringer rundt å et barn med et kromosom for mye
 • 15:15 – 15:30 Oppsummering og avslutning

Foredragsholdere

 • Linn-Benedicte Olsen
  Nyfødtsykepleier med Master i avansert klinisk nyfødtsykepleie. Nyfødt Intensiv UNN
 • Linn Mari Broen Kvinge
  Barnesykepleier Nyfødt Intensiv UNN.
 • Agnes Bohne
  Psykolog på barneavdelingen ved UNN Tromsø. Har en PhD i klinisk psykologi fra UiT som omhandlet psykisk helse gjennom svangerskap og barseltid. I sitt daglige virke ved barneavdelingen treffer hun både barn, søsken og deres foreldre, som av ulike grunner er innlagt på barneavdelinga, nyfødt eller følges poliklinisk. Veileder også helsesykepleiere som jobber med de minste barna i Tromsø kommune
 • Ida Sofie Haugen Hagland og Vegard Haugen
  Foreldre til Olivia som var født prematurt og dermed var innlagt på Nyfødt Intensiv. Reiste etterhvert i «Tidlig hjem» og ble fulgt opp digitalt.
 • Elin Anita Hansen
  Barnesykepleier. Jobber ved Nyfødt Intensiv UNN.
 • Monica Nervik
  Spesialsykepleier med master. Ass. Seksjonsleder Nyfødt Intensiv UNN.
 • Ingvild A. Dahl
  Nyfødtsykepleier med Master i avansert klinisk nyfødtsykepleie. Fagsykepleier Nyfødt Intensiv UNN.
 • Marianne Lund
  Barnesykepleier med master. Høyskolelektor ved UIT.
 • Mai Linn Lunnay
  Master i Barnesykepleie. Nyfødt Intensiv UNN.
 • Ragnhild Glad
  Legespesialist i medisinsk genetikk, overlege ved Kvinneklinikken UNN med prenatal diagnostikk og genetisk utredning knyttet til reproduksjon og svangerskap (fosterdiagnostikk). Delstilling universitetslektor II ved IKM, Norges arktiske universitet, fagenhetsleder for medisinsk genetikk ved embetsstudiet i medisin. Del av Helsedirektoratets bioreferansegruppe, rådgiver i nasjonale prosesser knyttet til fosterdiagnostikk og bioteknologi. Spesiell kompetanse innen sjeldne diagnoser, mange års klinisk erfaring som overlege innen generell genetikk og tidligere avdelingsoverlege ved medisinsk genetisk avdeling UNN. Jobber tverrfaglig i team med jordmor/gynekolog/obstetriker/lab. personell og andre faggrupper.
 • Inga Maija Sara
  Kst. Overlege på Nyfødt Intensiv UNN
 • Ane Moe Holme
  Overlege på Fødeavdelingen på Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus og medisinsk rådgiver på Senter for sjeldne diagnoser. Lang erfaring med kvinnehelse og svangerskapsomsorg ved kroniske og /eller sjeldne sykdommer. Erfaring fra rådgivning og møter med familier i forbindelse med sjeldne diagnoser, både i rollen som lege/rådgiver i spesialisthelsetjenesten og som helsestasjonslege.
 • Kristin Billaud Ferangen
  Psykolog og forskningskoordinator ved Senter for sjeldne diagnoser. Lang klinisk erfaring og forskningskompetanse på det å leve med, eller være foresatte til et barn med en diagnose eller tilstand som er synlig for andre (utseendepsykologi). Feragen er også involvert i mye forskning ved senteret, der fokus er hvordan en sjelden diagnose kan påvirke hverdagen, livserfaringer, psykisk helse og livskvalitet.
 • Eir Nilsen
  Mamma til Mio som var innlagt på Nyfødt Intensiv etter fødselen. 

Tidligere programmer

2022

2021

2020:

Del 1

Del 2

Kontakt

Nyfødt Intensiv
Telefon: 77 62 63 60
E-post: monica.nervik@unn.no

Posterutstilling

 Vi ønsker å feire 10-års jubileet med postere. Vil du bidra med poster? Vennligst send henvendelse til Ingvild Dahl.  

Påmelding

Skann for å melde deg på.

Påmelding til Tromsøkurset

Evaluering

Vil du evaluere kurset? Klikk på questbacklenken