Fagkurs

IGA-kurs i gruppeterapi; psykiske lidelser og rus

IGA arrangerer Regionalt opplæringsprogram i gruppebasert behandling av mennesker med psykiske lidelser og rusproblematikk. RGO i Tromsø 2024-25. Kurset foregår over 5 samlinger à 1 ½ dag, med totalt 50 undervisningstimer.

12.
september
2024
2 dager
  1. 12. sep. 2024
  2. 13. sep. 2024

Tid og sted

Når

  1. 12. sep. 2024
  2. 13. sep. 2024

Hvor

Fyrhuset Åsgård
Åsgårdvegen 40
9016 Tromsø
Nærmere informasjon om sted legges ved oppstart.

Påmelding

Frist for påmelding: 10. mai 2024, 23:59

Første samlinger: 12. – 13. september 2024
Andre samling: 14. – 15. november 2024
Tredje samling: 9. – 10. januar 2025
Fjerde samling: 13. – 14. mars 2025
Femte og siste samling: 8. – 9. mai 2025

Opplæringsprogrammet henvender seg til alle som arbeider innenfor ulike institusjoner i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, innen psykisk helse og rus- og avhengighetsbehandling. Det vil si psykologer, leger, sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, pedagoger, fysioterapeuter, hjelpepleiere, aktivitører og andre.

Hovedmålsettingen for programmet er:

  • Å kvalifisere deltagere til å gi kunnskapsbasert og effektiv behandling.
  • Å gi deltagerne en unik mulighet til å dele erfaringer og få støtte, veiledning og anerkjennelse for det gruppebaserte arbeidet som allerede drives. 

Ytterligere detaljer i brosjyren.

Kontakt