Fagkurs

Forskningsseminar «På stødig bunn - det siste innen forskning på inkontinens og bekkenbunnsykdom i Norge"

NKIB arrangerer forskningsseminar «På stødig bunn» for forskere og klinikere innen fagfeltet. Målet er å dele kunnskap og stimulere til økt nasjonalt samarbeid innen forskning på inkontinens og bekkenbunnsykdom i Norge.

Avlyst
15.
november
2023
2 dager
 1. 15. nov. 2023, 19:00 - 23:00
 2. 16. nov. 2023, 08:30 - 18:00

Tid og sted

Når

 1. 15. nov. 2023, 19:00 - 23:00
 2. 16. nov. 2023, 08:30 - 18:00

Type arrangement

Fagseminar

Hensikt

 • Presentere små og store planlagte, pågående eller avsluttede nasjonale prosjekter innen inkontinens og dysfunksjon i bekkenbunnen
 • Nettverksbygging for forskere, klinikere og brukerorganisasjoner innen feltet
 • Inspirere til samarbeid og nye prosjekter
 • Øvelse i presentasjon av prosjekter for masterstudenter og stipendiater
 • Det vil være fokus på brukerperspektiv og brukermedvirkning ved at brukerorganisasjoner er invitert 
 • Kurset er godkjent med tellende timer hos DNLF
  • Allmennmedisin: 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen
  • Urologi, Generell kirurg, Gastroenterologisk kirurgi og Fødselshjelp og kvinnesykdommer med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning
 • Kurset vil bli søkt godkjent med tellende timer hos NFF

Målgruppe

Forskere innen inkontinens og bekkenbunnsykdom samt klinikere med interesse for fagfeltet.

Søknad om presentasjon

Dette er en gylden mulighet for å presentere små og store planlagte, pågående eller avsluttede prosjekter innen fagfeltet.

Har du et prosjekt å presentere inviteres du til å sende inn et kort sammendrag (max 250 ord) for en presentasjon på 10 minutter inkludert 2 minutter til spørsmål.

Frist for innsending: 15. september

Send din søknad 
Alle som skal presentere må melde seg på og dekke utgifter til seminaret selv. 

Program

Seminaret vil i hovedsak bestå av presentasjoner av ferdigstilte og pågående nasjonale forskningsprosjekter.

I tillegg kan vi allerede nå presentere to spennende forelesninger:
 • Kari Bø er fysioterapeut i tillegg til sin utdanning ved NIH og professor ved Institutt for idrettsmedisinske fag. Hun er en av verdens ledende eksperter på forskning innen bekkenbunnproblematikk og trening. Hun innleder seminaret med et foredrag om forskjell på klinisk erfaring og evidens.
 • Også i år er brukermedvirkning i sterkt fokus gjennom deltakelse fra ulike brukerorganisasjoner. Elisabeth Swärd er spesialrådgiver på kvinnehelse og forskningsansvarlig ved Norske Kvinners Sanitetsforening. Hun vil forelese om forskning på kvinnehelse og brukermedvirkning.
Endelig program vil komme etter frist for innsending av presentasjoner 15. september.

Påmelding

Påmeldingslenke
Frist for påmelding er 10. oktober.
Påmeldingen er bindende.

Kursavgift

 • Deltakelse med seminarmiddag15. og forskningsseminar og 16. november. kr. 2100,-
 • Deltakelse forskningsseminar 16. november. Kr. 1500,-

Spørsmål

Spørsmål vedrørende presentasjon: signe.n.stafne@ntnu.no
Andre henvendelser: wenche.marie.andersen@unn.no