Bekreftende studie for vurdering av sikkerhet og effektivitet av GelrinC® for behandling av leddbruskskader

Denne studien retter seg mot pasienter med lokaliserte bruskskader i kneledd. I studien skal vi undersøke om tilleggsbehandling med GelrinC, et nyutviklet gelimplantat, gir bedre resultater for pasienten enn etablert behandling med mikrofraktur alene.

Om studien

Inklusjon er midlertidig stoppet pga manglende finansiering.

Denne studien retter seg mot pasienter med lokaliserte bruskskader i kneledd. I studien skal vi undersøke om tilleggsbehandling med GelrinC, et nyutviklet gelimplantat, gir bedre resultater for pasienten enn etablert behandling med mikrofraktur alene.

Vitenskapelig tittel

SAGE – Bekreftende studie for vurdering av sikkerhet og effektivitet av GelrinC ® for behandling av leddbruskskade sammenliknet med historisk kontroll av mikrofraktur

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Studien egner seg for friske personer mellom 18-50 år som har plager fra lokaliserte bruskskader i kneleddet. Kneet må ellers være stabilt og uten artroseforandringer. Det motsatte kneet må være friskt. Kandidaten må også være motivert for å gjennomføre en strukturert opptrening hos fysioterapeut i et år etter operasjonen og møte på regelmessige kontroller ved UNN Tromsø i 5 år etter operasjon.

Aktuelle kandidater må være friske, ha BMI under 35 og et frisk kontralateralt kne. Bruskskaden må sitte på femurkondylen og kneet må for øvrig være stabilt.

Hva innebærer studien?

Standard behandling ved begrensede bruskskader i kneledd er mikrofraktur behandling hvor skadd brusk fjernes og det lages hull ned til benmarg for å rekruttere stamceller som kan bidra til å reparere skaden. Det er ikke alle som har god nok effekt av denne behandlingen og det er behov for å prøve ut nye metoder som kan gi et bedre langtidsresultat. I denne studien kombinerer vi mikrofrakturbehandling med implantasjon av GelrinC, et gelimplantat som består av fibrinogen og polyetylenglykol som vil brytes ned ila ett år, mens stamcellene fra mikrofrakturen bygger opp reparasjonsbrusk.

Vær oppmerksom

Implantatet er tidligere bruk i en pilotstudie. Dette er en bekreftende studie som krever oppfølging hos fysioterapeut første 6-12 mnd etter operasjon, totalt syv kontroller på sykehus første to år etter operasjon (ti kontroller totalt på fem år) og to ekstra MR undersøkelser. Deltakere må med andre ord være sterkt motiverte for å inkluderes. Det kan forekomme reaksjon på implantatet og det kan oppstå senkomplikasjoner som ikke har presentert seg i pilotstudien.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder: Ann Kristin Hansen, ann.kristin.hansen@unn.no, 77669763

Kooridnator: Cilie Jonassen, cilie.jonassen@unn.no, 77669975