NOU 2023_13: På høy tid — Realisering av funksjonshindredes rettigheter

Publisert 08.05.2023

​​Likestillings- og  mangfoldsutvalget har utredet situasjonen til funksjonshindrede i Norge.

Utvalget har utarbeidet en rekke anbefalinger og forslag til tiltak som vil fremme likestilling, hindre diskriminering, og bidra til at også funksjonshindredes menneskerettigheter blir ivaretatt.​

​Klikk her for å lese rapporten​