Ivaretakelse av personer med alvorlige psykiske lidelser som har begått kriminalitet

Regjeringen har satt ned et offentlig utvalg som skal gjennomføre en bred evaluering av forvaring, overføring til tvungent psykisk helsevern og tvungen omsorg.

Publisert 07.08.2023
logo regjeringen
Utvalget skal også evaluere ordningen med statlig finansiert prøveløslatelse av forvaringsdømte til plassering i institusjon eller kommunal boenhet. Utvalget skal særlig se på hvordan kvinner og barn og unge under 24 år bør ivaretas. 

Fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF/Habiliteringsseksjonen er Per Wilhelmsen bedt om å delta, noe han har akseptert.

Utvalget har allerede startet sitt arbeid og skal levere sin rapport innen 1. september 2024.


Klikk her for å lese mer​