Ny jernmangel-analyse

Ny jernmangel-analyse, Transferrinreseptor, innføres og kan bestilles f.o.m. 11. oktober.

Publisert 10.10.2022
Sist oppdatert 07.02.2024

Høye verdier sees ved jernmangel, også før anemi utvikles. Påvirkes ikke av akuttfasereaksjon. Les mer i laboratoriehåndboka.

Sendes til, og analyseres ved Laboratoriet UNN Tromsø​.

NB! Transferrin-reseptor ble tidligere sendt til Bodø for analyse. Prøver f.o.m. 07.10.22 analyseres ved UNN Tromsø, som har andre referanseområder enn Bodø pga metodeforskjell. Svar før og etter angitt dato er ikke direkte sammenlignbare.

Med vennlig hilsen​
Laboratoriemedisin UNN Tromsø