Abort eller dødfødsel - hva skjer etterpå?

Mange lurer på hva som skjer etter en abort eller dødfødsel. Her finner du svar på de vanligste spørsmålene.

En statue av en person som holder blomster

Foto: Gravplassforvaltningen i Tromsø

Noen ønsker eget gravsted, andre ikke. Det er foreldrene som bestemmer hva som skal skje etter en abort eller dødfødsel.

Hva skjer med fosteret/barnet?

Det er dere som foreldre som bestemmer hva som skal skje med fosteret eller barnet etter abort eller dødfødsel. For noen er det viktig å gjøre som de ville gjort hvis det var et større barn eller en voksen som var død. For andre er det naturlig å velge andre markeringer.

Tidlig abort, sen abort og dødfødsel er svært ulike situasjoner. Informasjonen nedenfor er derfor delt opp, slik at du kan velge det avsnittet som passer for deg.

Følgende alternativer finnes: 

1. Håndtering med annet biologisk materiale

Hvis dere ikke har oppgitt ønske om noe annet, vil foster som er abortert før uke 12 gå til forbrenning sammen med annet biologisk materiale i sykehuset, i tråd med Helsetilsynets veileder. Forbrenningen skjer ikke i krematorium, men i sykehusets eget anlegg. 

2. Anonym minnelund

En anonym minnelund er en del av en gravplass der de enkelte gravenes plassering er kjent bare for gravplassmyndigheten. Her kan fostre gravlegges enten for seg selv eller i en felles grav med andre fostre. 

Ved felles nedlegging er ingen kjent med navn på foreldrene. Derfor kan man ikke sette opp gravminne eller annen markering med navn eller tekst. Felles nedlegging skjer to ganger i året, i juni og oktober.

Hvis dere ønsker egen nedleggelse, kan dere få hjelp av sosionom, sykehusprest eller begravelsesbyrå.

2. Eget gravsted

Noen ønsker et eget gravsted, eventuelt på et familiegravsted. Graven kan merkes med for eksempel en stein og et blomsterbed. Mors navn blir registrert i gravferdsmyndighetenes oversikt.

Eget gravsted er mulig både med kiste og urne.

De fleste som velger eget gravsted, ønsker en seremoni. Det kan være minnestund på sykehuset og/eller gravferdsseremoni i et passende lokale der dere bor.

Et begravelsesbyrå kan hjelpe til med det praktiske. Dere kan selv ta kontakt med et byrå, eller avdelingen kan hjelpe dere med dette.Fødeavdelingen kan også sette dere i kontakt med sykehusprest eller representant fra et annet livssynssamfunn hvis dere ønsker det.

Følgende alternativer finnes: 

1. Anonym minnelund

En anonym minnelund er en del av en gravplass der de enkelte gravenes plassering er kjent bare for gravplassmyndigheten. Her kan fostre gravlegges enten for seg selv eller i en felles grav med andre fostre. 

Ved felles nedlegging er ingen kjent med navn på foreldrene. Derfor kan man ikke sette opp gravminne eller annen markering med navn eller tekst. Felles nedlegging skjer to ganger i året, i juni og oktober.

Hvis dere ønsker egen nedleggelse, kan dere få hjelp av sosionom, sykehusprest eller begravelsesbyrå.

2. Eget gravsted

Noen ønsker et eget gravsted, eventuelt på et familiegravsted. Graven kan merkes med for eksempel en stein og et blomsterbed. Mors navn blir registrert i gravferdsmyndighetenes oversikt.

Eget gravsted er mulig både med kiste og urne.

De fleste som velger eget gravsted, ønsker en seremoni. Det kan være minnestund på sykehuset og/eller gravferdsseremoni i et passende lokale der dere bor.

Et begravelsesbyrå kan hjelpe til med det praktiske. Dere kan selv ta kontakt med et byrå, eller avdelingen kan hjelpe dere med dette.Fødeavdelingen kan også sette dere i kontakt med sykehusprest eller representant fra et annet livssynssamfunn hvis dere ønsker det.

Følgende alternativer finnes:

1. Anonym minnelund

En anonym minnelund er en del av en gravplass der de enkelte gravenes plassering er kjent bare for gravplassmyndigheten. Hvis dere ønsker gravlegging her, kan dere  kontakte sosionom, sykehusprest eller begravelsesbyrå for mer informasjon og veiledning.

2. Eget gravsted

Noen ønsker et eget gravsted, eventuelt på et familiegravsted. Graven kan merkes med for eksempel en stein og et blomsterbed. Mors navn blir registrert i gravferdsmyndighetenes oversikt.

Eget gravsted er mulig både med kiste og urne.

De fleste som velger eget gravsted, ønsker en seremoni. Det kan være minnestund på sykehuset og/eller gravferdsseremoni i et passende lokale der dere bor.

Et begravelsesbyrå kan hjelpe til med det praktiske. Dere kan selv ta kontakt med et byrå, eller avdelingen kan hjelpe dere med dette.Fødeavdelingen kan også sette dere i kontakt med sykehusprest eller representant fra et annet livssynssamfunn hvis dere ønsker det.

Minnestund og andre ritualer

Før nedlegging på gravlund opplever mange at det er godt og viktig å samles til  minnestund på sykehuset, ofte knyttet til nedlegging i kiste. Noen har også tradisjon for rituell vask av barnet.

Minnestunden blir en ramme omkring påkledning og nedlegging. Den kan inneholde musikk, pynting i kista med tegninger eller gjenstander, diktlesing og eventuelt bønn og velsignelse.

Vi ønsker at minnestunden preges av tradisjoner og verdier som er viktige for dere. Den utformes derfor i samarbeid mellom dere og personalet (jordmødre og eventuelt sykehusprest eller representant fra et annet livssynssamfunn). 

Ritualer kan være viktige når et lite barn dør. Når vi lager ritualer omkring nedlegging i kiste, minnestund og lignende, så skaper og samler vi minner om barnet. Vi markerer og forteller om det livet som har vært, og gir barnet en tydelig plass i familiens historie.

Mange foreldre føler det er viktig å gjøre det de kan for barnet. Dette har stor betydning for mange i tida etterpå, særlig når livet går videre for andre, og færre omkring dere snakker om det som har skjedd.

Ritualer gir anledning til å invitere familie og venner inn i det dere opplever. Å dele sorgen med sine nærmeste gir mange god hjelp i ei vanskelig tid.

Mange ønsker også ritualer som kan utrykke håp, - håp om at barnet blir tatt vare på i døden, og håp om at de selv skal klare å leve med sorgen og savnet.

Fødeavdelingen kan sette dere i kontakt med sykehusprest/representant fra annet livssynssamfunn og begravelsesbyrå dersom dere ønsker det.

Sist oppdatert 18.03.2024