Avrusning, Tromsø

Avrusning Tromsø gir tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB). Behandlingen gis i et samarbeid mellom deg og personer med medisinsk, psykologisk og sosialfaglig kompetanse. Vårt opptaksområde er kommuner tilhørende Helse Nord RHF.

Vi gir følgende tilbud om:

 • Vurderingsopphold for evt. dosejustering eller konvertering av smertestillende medikamenter.
 • Oppstart eller konvertering på legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
 • Innleggelse etter en av tvangsparagrafene i Helse og Omsorgstjenestelov §10-2, §10-3 0g §10-4.
 • Annen avhengighetsproblematikk (f.eks. bruk av anabole androgene steroider)
 • Tilbud om akutt rusbehandling i 1-3 døgn
 • Avrusning og stabilisering som enkeltstående tiltak, eller før videre rusbehandling.

En innleggelse varer i gjennomsnitt ca. 10 dager. Alle pasientene på avrusingsenheten har eget rom med eget bad. Pasientene har tilgang til alle fasiliteter ved enheten.

Kartlegging

For å kunne gi best mulig behandling, tilpasset deg og dine behov, er det nødvendig med en kartlegging. Hensikten med de første samtalene er å finne ut hva behovene, målene og ønskene du har for behandling er og basert på det avtale videre oppfølging. I samtalen vil du bli stilt ulike spørsmål, blant annet om rusbruk, alvorlighet, varighet, omfang og funksjon. Det kan også være aktuelt å bruke noen kartleggingsverktøy for at vi skal bli best mest mulig kjent med deg. Sammen utreder vi din fysiske form, dine levevaner og psykisk helse, slik at eventuelt behov for ytterligere behandling kan startes opp.

Behandlertiltak

Vi følger Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler.

 • Medikamentell og ikke-medikamentell abstinenslindring i avrusingsperioden.
 • Samarbeidsmøter med fastlege og andre oppfølgere i kommunen eller spesialisthelsetjenesten.
 • Miljøterapi: Motivering og stabilisering i et trygt og støttende miljø med faste rammer og rutiner.
 • Vi fokuserer på grunnleggende behov og gode relasjoner.
 • Det tilrettelegges for fysisk aktivitet i form av gåturer ut av enheten, treningsrom og bruk av gymsal.
 • Samtaler: Kartlegging og motivering til videre behandling. Krisemestringsplan utarbeides.

Akutt rusbehandling er for pasienter med et sykdomsbilde/ problematikk som ikke kan vente på å få en vurdering av sin tilstand, der det vil være vesentlig med en omgående vurdering i spesialisthelsetjenesten, TSB.

En akuttvurdering gjelder bare den akutte situasjonen og erstatter ikke ordinær vurdering for pasientrettigheter i tverrfaglig spesialisert behandling. Vakthavende lege ved avrusning vurderer den akutte situasjonen. Det er viktig at henvisende instans gir informasjon om hva som har skjedd med pasienten i forkant, eventuelle sykdommer, medisiner, hva som er inntatt av rusmidler og annet som kan påvirke situasjonen som er oppstått. Det er også viktig for avrusning å vite hvem som er pårørende, pasientens fastlege og eventuelt andre kontaktpersoner.

En akuttinnleggelse kan være resultatet av vurderingen, og pasienten skal da tilbys plass innen 12 timer. Varighet: 1 - 3 døgn. For behandlingstilbud ut over dette, vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Vi tar i mot henvisninger fra:

 • Fastlege/legevakt
 • Kommunale enheter
 • Nav/sosialtjenesten
 • AMK (ambulanse)
 • Somatiske avdelinger
 • Enheter i TSB
 • Andre enheter i spesialisthelsetjenesten, herunder psykisk helsevern

Henvisere som vurderer dette tilbudet kan ta kontakt på telefon og etterspørre vakthavende lege. 

Kontakt

Telefon

Postadresse

UNN Åsgård Avrusning Postboks 6124 9291 Tromsø 

Slik finner du fram

Oppmøtested


Bygg 3, 3. etasje

UNN Åsgård

Åsgårdvegen 40

Praktisk informasjon

Etter henvisning til psykisk helsevern og avtale med behandler kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkwar​e. Skjemaet er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager. I tillegg til dine beskrivelser og behandlers vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av dine aktuelle plager eller lidelser.

Hvis du får problemer med å logge inn kan du ta kontakt med ekspedisjonen på den avdelingen der du skal til behandling, slik at de kan sjekke tilgangen din.

Kartleggingsverk​tøyet​

Kartleggingsskjema - for deg som skal til behandling

Etter henvisning til psykisk helsevern og avtale med behandler kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkware. Skjemaet er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager. I tillegg til dine beskrivelser og behandlers vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av dine aktuelle plager eller lidelser. Hvis du får problemer med å logge inn kan du ta kontakt med ekspedisjonen på den avdelingen der du skal til behandling, slik at de kan sjekke tilgangen din.
Klikk her for å logge deg inn
Checkware