Habilitering for barn og unge, Tromsø

Habilitering for barn og unge UNN Tromsø gir tilbud til barn og unge i alderen 0-18 år med medfødte eller ervervede funksjonsnedsettelser av kompleks og sammensatt karakter.  Vi dekker hele UNNs opptaksområde, kommunene i Troms, Svalbard og nordligste del av Nordland. For enkelte tilstander gir vi også tilbud til barn og unge fra Finnmark og Nordland.

I målgruppen er barn med forsinket motorisk eller kognitiv utvikling, herunder autisme, cerebral parese, nevromuskulære tilstander og andre komplekse tilstander som medfører alvorlige og sammensatte funksjonsnedsettelser. Tilbudet gis blant annet som tverrfaglig utredning, behandling, veiledning og oppfølging, samt kurs og opplæring til foresatte og lokalmiljøet.

Habilitering for barn og unges målsetting er å gi barn med funksjonshemming og deres familie god livskvalitet gjennom å tilrettelegge for utviklingsmuligheter og selvstendighet.

Kjennetegn ved habilitering for barn og unges arbeidsform:

 • Helsehjelpen tilpasses den enkelte pasient og omgivelsene
 • Aktiv innsats i en avgrenset periode
 • Tverrfaglighet
 • Spisskompetanse og spesialisering på ulike fagfelt
 • Fleksibel arbeidsform; poliklinisk og ambulant
 • Samarbeid med familier og fagpersoner på ulike nivå i hjelpeapparatet

Tilstander og behandlinger:

 • Autismespekterforstyrrelser
 • Forsinket utvikling/kognitiv utviklingsforstyrrelse
 • Nevromuskulære tilstander
 • Motorisk utviklingsforstyrrelse
 • Intensiv habilitering
 • Ervervet hjerneskade barn og ungdom
 • Spise/ernæringsvansker
 • Omfattende kommunikasjons- og språkvansker
 • Syndromtilstander med funksjonsnedsettelse
 • Epilepsi ved komplekse nevrologiske tilstander
Videokonsultasjon:

Videokonsultasjon kan være et godt alternativ til fysisk oppmøte når du har time ved UNN. Da snakker du med behandleren din på skjerm i stedet for å møte opp på sykehuset. Du og behandleren kan sammen avgjøre om videokonsultasjon passer for deg. Les mer på unn.no/behandlinger/videokonsultasjon.

Overnatting under oppholdet

Pasienthotellet kan kontaktes på telefon 777 55 100. Informasjon om bestilling av rom og det å bo på pasienthotellene i UNN finner du på www.pingvinhotellet.no.

Servicerom

Habilitering for barn og unge består av to kontorfløyer, en leilighetsfløy og en servicefløy. I servicefløyen finnes de fleste rom for utredning, undersøkelser og utprøvning av hjelpemidler og tiltak. I tillegg til de rom som er avbildet under finnes medisinsk undersøkelsesrom, samtalerom og flere møterom, hvor det også er tilrettelagt for bruk av bildetelefon.

Avdelingsleder
Oddmar Ole Steinsvik

Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

UNN Tromsø
Habilitering for barn og unge
Postboks 2
9038 Tromsø

Slik finner du fram

Oppmøtested

Gimleveien 70, Tromsø

 

 

Gimleveien 70, Tromsø

Gimleveien 70

Postboks 2, 9038 Tromsø

Praktisk informasjon

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

​Du kan kople deg på det åpne trådløse gjestenettet «UNN-Gjest». Det er fri bruk av gjestenettet.

​Vi har et begrenset antall gjesteparkeringsplasser. Alternativt kan du bruke gjesteparkeringsplasser i området mellom Gimleveien 70 og sykehuset noen hundre meter lengre ned i Breivika.

Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige eiendeler du tar med deg til sykehusoppholdet. 

Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.​

Dersom du likevel har med deg verdisaker, kan du avtale med avdelingen hvordan dette skal oppbevares. 

Pasienthotellet kan kontaktes på telefon 777 55 100. Informasjon om bestilling av rom og det å bo på pasienthotellene i UNN finner du på www.pingvinhotellet.no.

Kurs og møter

 • Søskensamling
  Målet med disse dagene er at søsken til funksjonshemmede barn skal få muligheter til å bli kjent med andre i samme situasjon, dele erfaringer, opplevelser og tanker. Målgruppe er barn/ungdom i alderen 10-16 år. Søskensamling arrangeres årlig i august.
  Søskensamling
  14.
  august
  2024
  3 dager
 • Autisme - innføringskurs
  Habilitering for barn og unge v/Autismeteamet tilbyr innføringskurs om autisme. Målgruppen er foresatte eller andre som gjennom sitt arbeid og ellers kan komme i kontakt med barn og unge med autisme, asperger syndrom eller liknende diagnoser.
  Autisme - innføringskurs
  2.
  oktober
  2024
 • AKKtiv KomIgang foreldrekurs
  Kurs for foreldre til barn 0-6 år med kommunikasjonsvansker. Du vil få kunnskap om kommunikasjonsutvikling, å være kommunikasjonspartner, ulike ASK-kommunikasjonsløsninger, lage og tilpasse/prøve ut kommunikasjonsmatriell.
  AKKtiv KomIgang foreldrekurs
  Dato kommer

Film, foto og lydopptak

Filmopptak og bilder være en fin mulighet til å ta vare på minner i en vanskelig tid. Likevel er det flere ting du må tenke på før du fotograferer eller gjør andre opptak på sykehuset.
Les mer her
promo_person_som_filmer_colourbox.jpg