Behandling

Videokonsultasjon

Videokonsultasjon kan være et godt alternativ til fysisk oppmøte når du har time hos oss. Da snakker du med behandleren din på skjerm i stedet for å møte opp på sykehuset. Du og behandleren kan sammen avgjøre om videokonsultasjon passer for deg.

Hva er en videokonsultasjon?

Se film her
Ikon

Det er frivillig å delta i videokonsultasjon, og du trenger ikke oppgi noen grunn om du heller ønsker konsultasjon ansikt til ansikt. Det vil heller ikke få noen konsekvenser for ditt videre behandlingstilbud.

Før

Vi anbefaler at du gjør deg klar i god tid før timen starter. Sørg for å være på en uforstyrret plass. Du vil få SMS-påminnelse om 10 dager før og 3 dager før timen. Lenke til videokonsultasjonen kan du finne på flere måter. 

Gjør en av følgende:

eller

 • Bruk lenke du har fått i siste påminnelses-SMS

eller

 • Bruk lenke du har fått i fysisk innkallingsbrev (skriv den inn i nettleseren med små bokstaver).

Du må være koblet til internett. 

Du kan bruke PC, nettbrett eller smarttelefon. Hvis du har Mac, iPhone eller iPad anbefaler vi at du bruker nettleseren Safari. Hvis du har en Windows-PC eller Android nettbrett/telefon, bør du bruke nettleseren Chrome. 

Du trenger ikke å installere programvare på din enhet, men du vil trenge kamera for å se og bli sett. Du kan derfor ikke bruke enheter som ikke har kamera. 

Vi anbefaler at du bruker øretelefoner/ørepropper for å få best mulig lyd.

Får du tekniske problemer, start med å sjekke «Ofte stilte spørsmål» nedenfor. Hvis problemet ikke løses, kan du ringe sentralbordet på telefon 77 62 60 00 (hverdager 08.00 – 15.30). 

Under

Konsultasjonen gjennomføres som om samtalen foregikk ansikt til ansikt på sykehuset. I starten er det viktig at alle presenterer seg. Hvis du har en venn eller pårørende tilstede under samtalen, er det viktig at vedkommende blir presentert og er synlig for behandleren. 
 
Du kan gå inn i videomøtet enten via Helsenorge.no eller via SMS og smarttelefon:

Delta i videomøtet fra Helsenorge.no

 

Delta i videomøtet fra SMS og smarttelefon

 
 
Ofte stilte spørsmål

Lenken du har mottatt på helsenorge.no eller på SMS, kan du bruke til å teste løsningen på forhånd. Du kan teste når som helst og så mange ganger du vil. Vi anbefaler at du gjør dette så fort du får innkalling eller SMS. Hvis du ikke har mottatt videolenke på SMS eller helsenorge.no, finner du den i innkallingsbrevet du har mottatt i posten. Skriv videolenken (små bokstaver) inn i adressefeltet i nettleseren din.

Sørg for at alle åpne apper på mobilen eller datamaskinen er avsluttet før videokonsultasjonen begynner.

1) Sjekk om du har blokkert mikrofon og kamera

Når du går inn i konsultasjonen må du gi nettleseren tilgang til mikrofon og kamera. Dersom du har blokkert adgang til mikrofon og kamera må du oppheve blokkeringen på en av følgende måter:

Gi tilgang til mikrofon og kamera på PC

 • Åpne nettleseren Chrome – trykk på de tre prikkene i høyre hjørne (tilpass og kontroller Chrome)
 • Velg «Innstillinger»
 • Under «Personvern og nettstedsinnstillinger»: Finn «Slett nettleserdata», velg «Avanserte innstillinger» og huk av også på «Slett nettstedsinnstillinger». Da vil du få opp spørsmål om mikrofon og kamera på nytt når du går inn i videokonsultasjonen.

Gi tilgang til mikrofon og kamera på Mac

 • Velg Apple-menyen, deretter «Systemvalg», «Sikkerhet og personvern» og «Personvern».
 • Velg «Kamera».
 • Marker avkrysningsruten ved siden av et program for å gi det tilgang til kameraet.

Gi tilgang til mikrofon og kamera på mobil/nettbrett

 • Android: Velg «Innstillinger», deretter «Apper», «Apper og tillatelser», «Tillatelser». Her vil du finne en oversikt over hvilke tillatelser de ulike appene har, slik at du kan endre en blokkering. Velg «Kamera», «Chrome» og «Tillat».
 • Iphone eller Ipad: Velg «Innstillinger», deretter «Safari», «Kamera alltid» og «Mikrofon alltid».

2) Sjekk om du har flere kamera og mikrofoner

Hvis problemet fortsatt ikke er løst, kan det hende du har flere kamera og mikrofoner. Finn «Innstillinger og prøv å velge annet kamera og mikrofon.

Du trenger ikke laste ned noen programmer eller apper for å delta. Bare følg lenken i innkallingen du har fått på SMS/innkallingsbrev.

Skru opp lyden på mobilen/nettbrettet eller datamaskinen. På mobil og nettbrett er volumtaster oftest på siden av enheten. 

Du har trolig «snudd» kameraet, slik at det ikke lenger filmer deg, men motsatt vei. Trykk på skjermen og velg kameraikonet for å bytte kameraretning.

Ta kontakt med avdelingen som har innkalt deg til videokonsultasjon. Telefonnummeret finner du i innkallingsbrevet.

Vent noen minutter. Behandleren vil prøve å møte presis, men kan dessverre bli forsinket på samme måte som i den vanlige poliklinikken.

Ta kontakt med avdelingen som har innkalt deg til videokonsultasjon og gi beskjed. Telefonnummeret finner du i innkallingsbrevet. Det kan hende at konsultasjonen må utsettes.

Prøv å koble til på nytt. Kommer du ikke inn på nytt, vil behandleren ringe deg.

Gi beskjed til behandleren om at du ikke lengre er alene, slik at samtalen kan pauses. Hvis mulig, sørg for at du igjen får rommet for deg selv.

Timen din er opprettet i pasientjournalsystemet, men det kan ha skjedd en feil ved oppretting av videomøtet. Ta kontakt med avdelingen på telefonnummeret du finner i innkallingsbrevet.

Du får ny lenke for hver time. Pass på at du bruker riktig lenke, sjekk dato og tid på innkallingen i SMS/innkallingsbrev.

Du må også lukke nettleservinduet etter timen. Hvis flere nettleservinduer står åpne, vil disse konkurrere om kamera og mikrofon.

Etter

Betaling

Du må betale egenandel som ved fysisk oppmøte, og vil få en faktura på vanlig måte. Pasienter med frikort og barn under 16 år skal ikke betale egenandel. Det samme gjelder innenfor psykisk helse for barn og ungdom under 18 år.

Journalføring

Videokonsultasjon blir dokumentert som en vanlig konsultasjon i din journal.

Vær oppmerksom

Taushetsplikt, informasjonssikkerhet og personvern

 • Regler om taushetsplikt og behandling av informasjon under samtalen gjelder ved videokonsultasjon på samme måte som ved fysisk frammøte, i tråd med helsepersonelloven og pasientrettighetsloven. 
 • Relevante og nødvendige helseopplysninger kan som hovedregel gis til helsepersonell som samarbeider om å gi helsehjelp hvis det er nødvendig for å gi forsvarlig helsehjelp, med mindre du motsetter deg dette. 
 • Nærmere informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles, står i personvernerklæringen vår. Hvis du har spørsmål, kontakt personvernombudet på personvernombudet@unn.no eller telefon 77 62 60 00  (sentralbord).

En suksesshistorie om videokonsultasjoner

- Å møtes på skjerm fungerer veldig godt for vår pasientgruppe, sier psykologspesialist Lene Mydland Rasmussen.
Les mer på Pingvinavisa
Psykologspesialis Lene Mydland Rasmussen

Digitale samtaler kan hjelpe unge med psykiske plager

Se filmen med 19 år gamle Johanne fra Tromsø, som fikk hjelp via skjerm da hun var inne i en vanskelig periode.
Les mer
Ung jente