BUP, Tromsø

BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) i Tromsø gir et spesialisert helsetilbud til barn og unge (0-18/23 år) med psykiske utfordringer, og til deres pårørende. Tilbudet består av utredning, behandling og sammen med kommunale instanser forebygge utvikling av psykiske lidelser hos barn og unge.

I tillegg skal senteret tilby veiledning, konsultasjon og opplæring innenfor vårt fagområde til pasienter og pårørende og andre som har behov for dette i sitt arbeid med barn og ungdommer.

Alle henvisninger blir vurdert i inntaksteam hver uke. Pasientens helsetilstand blir primært vurdert ut fra opplysninger i henvisningen og det er derfor viktig at denne inneholder relevante opplysninger om sykehistorie, symptom, og forsøk på behandling. Vurdering av henvisning skal skje innen 10 dager fra den mottas. 

  

En BUP er en poliklinikk, et slags kontor, der barn og ungdom under 18 år får hjelp med psykiske vansker. Det kan være vanskelige tanker, kanskje er du veldig sint eller veldig lei deg, du greier ikke å konsentrere deg eller du har vansker med å spise og sove.

 

Hvem kan jeg snakke med?
Mange barn og unge synes det er litt flaut å fortelle til noen at de har det vanskelig. Da skal du vite at det er helt i orden. Når du er ung er det vanlig at du ikke har svar på alt som er vanskelig her i livet. Det kan en voksen hjelpe deg med.

 
Hvis du strever med noe, er det lurt å snakke med noen du stoler på.  Det kan være foreldrene dine, en lærer, en nabo, en tante eller onkel eller helsesøster på skolen. Noen ganger er det nok å få trøst eller råd hos disse personene. Om du trenger mer hjelp, kan du få time hos fastlegen som vurderer om det er behov for en henvisning til BUP.

 
Hva skjer på en BUP?

 
På BUP treffer du mennesker som kan mye om de vanskelighetene barn og unge ofte sliter med. På BUP jobber det leger, psykologer, sosionomer og pedagoger. På BUP forsøker de å finne ut av hva som plager deg. Dette kalles utredning. Deretter får du tilbud om behandling som skal gjøre at vanskene blir mindre. 

 
Det finnes ulike behandlingsmetoder. Du får være med på å si hva du tror kan passe for deg. Ofte snakker du sammen med den voksne for å finne lure løsninger på vanskene dine og i tillegg må kanskje du og/eller foreldrene dine gjøre noen øvelser. Behandleren på BUP vil forklare deg hvorfor og hvordan du kan gjøre det.

 
De fleste barn og ungdom kommer til BUP sammen med foreldrene sine første gangen. Det er litt avhengig av hvor gammel du er, men vi ser ofte at barn og ungdom stort sett er glade for å ha med mor og/eller far eller andre voksne på noen samtaler. Spesielt første gangen kan det være greit for de fleste.

 
På BUP blir ingen lagt inn. Du kommer til avtalt tid, og drar hjem igjen etter timen. Dersom du trenger innleggelse, kan BUP henvise til Tromsø hvor de har sengepost. BUP jobber ofte sammen med andre, for eksempel foreldre, fastlege, skole, PPT, barnevern og helsesøster, for å finne ut hvordan vi best mulig kan hjelpe deg.

 
Se også bupbarn.no og bupungdom.no

 
Selvhjelp
Barn og ungdom er veldig flinke til å bruke internett når de søker etter informasjon. Det er veldig bra fordi det ligger mye informasjon om psykiske vansker på internett. 

 
Det har kommet noen nettsider som tilbyr online hjelp. Det kan være elektroniske spørreskjema, som undersøker hva som er vanskelig for nettopp deg. Andre gir veiledning i hva du kan gjøre selv, for å få det bedre.

 
Moodgym er et eksempel på et slikt nettbasert hjelpeprogram som retter seg mot personer med depresjon. Men dette er ikke for de minste.

 
Du kan lese mer om selvhjelp på selvhjelp.no og Ungsinn.no


 

Har du et barn som strever med sin psykiske helse kan det være lurt å snakke med en fagperson. Fastlege, helsesøster og kommunepsykolog kan gi god hjelp. Ved vansker i skolen er det lurt å snakke med lærer og eventuelt få koblet inn PPT. For mange foreldre kan familievernkontor være rette instans hvis man strever med kommunikasjon i familien eller med barnevernet og kan bistå deg som foreldre. 

 
Tror du at barnet ditt har behov for spesialisert helsehjelp? Da bør du oppsøke lege for å få barnet undersøkt. Ofte kan fastlegen gi tilstrekkelig oppfølging, men hvis dette ikke er nok, kan barnet henvises til BUP som er en poliklinikk innenfor psykisk helsevern for barn og unge.

 
På poliklinikkene blir ingen innlagt. Pasientene får tilbud om ulike former for behandling. Vi starter med en utredning for å finne ut hva vanskene består i og hvilke behovet ditt barn har. Dette er utgangspunktet når vi lager en behandlingsplan. Er barnet under 16 år, skal dere som foreldre være delaktig og samtykke til den behandlingen som gis. 

 
Hvis du har en ungdom som er over 16 år, er det han eller hun som selv bestemmer. Selv om ungdommen er over 16 år, er det oftest ønskelig med samarbeider med foreldre.

 
BUP jobber ofte sammen med andre offentlige instanser, som for eksempel skole / barnehage, fastlege, helsesøster og i noen tilfeller barnevern. Det er for å finne fram til de beste løsningene og  det beste behandlingstilbudet for ditt barn.

 
Dersom det viser seg at et poliklinisk tilbud ikke er tilstrekkelig, kan barnet ditt bli innlagt ved en sengepost for mer spesialisert utredning og behandling.


 

Alle kan slite med å takle livet i perioder, særlig når det skjer store hendelser, eller når vi lever i situasjoner der det er mange risikofaktorer. Dette er normalt.

 
Når trenger barn ekstra støtte?

 
 • Når de slit lengre enn ventet
 • Når de har mange ting å takle og viser flere tegn på at de sliter
 • Når de opplever at følelsene er så sterke at de forstyrrer hverdagen

 
Når du er bekymret for et barn eller en ungdom du arbeider med, er det en rekke ting du kan gjøre:

 
 • Spør barnet om hvordan han eller ho har det, ta deg tid til å lytte, unngå å spørre etter detaljer
 • Snakk med barnet og finn ut om det er problem hjemme eller på skolen som kan ligge til grunn for atferden
 • Snakk med kollegaer om bekymringene dine
 • Fortell barnet at tryggheten mellom dere er viktigst, men at du kanskje må la andre voksne få vite om vanskene
 • Spør om det er ok å involvere foreldrene / foresatte og informer barnet om det, dersom dette er intensjonen din
 • Gjør det du kan for å støtte barnet, men ta kontakt med andre hjelpeinstanser når du trenger bistand. Drøft situasjonen anonymt med en profesjonell person, for eksempel i BUP
Samtale med barn?
Nettsiden til Snakketøyet gir gode råd og tips for hvordan man kan snakke med barn om vanskelige ting.

 

Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 15:00
 • Tirsdag 08:00 - 15:00
 • Onsdag 08:00 - 15:00
 • Torsdag 08:00 - 15:00
 • Fredag 08:00 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

UNN HF Tromsø
BUP
Postboks 43
9038 Tromsø

Slik finner du fram

Oppmøtested

Henvendelse i ekspedisjonen i første etasje på «BUPA-bygget», en gul og lilla bygning ovenfor sykehuset.

Barne- og ungdomspsykiatri, BUPA-bygget

Hansine Hansens vei 92

Åpningstider

 • I dag 08:00 - 15:30
 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Med buss
Hvis du kommer til Breivika fra Tromsø sentrum er det lettest å ta buss nummer 20 eller 21 fra Fredrik Langes gate. Denne bussturen tar omtrent 15 minutter.

Bussholdeplassen ved sykehuset ligger om lag 300 meter nedenfor BUPA (Barne og ungdomspsykiatrisk avdeling), hvor RSS har sine lokaler. Bygget kalles også BRUS-bygget, slik det framgår av kartet nedenfor. Når du står på bussholdeplassen må du gå oppover, mot vest, forbi PET-senteret, som er  et stort grønt bygg ved bussholdeplassen. Deretter passerer du parkeringsplassene til sykehuset på begge sider av veien, og på høyre hånd kan du etterhvert se det blå, grønne og gule BUPA-bygget. Inngangen ligger midt på bygget. RSS sine lokaler er i tredje etasje i den blå delen av bygningen. Spør i resepsjonen i første etasje, dersom du trenger hjelp.

Med flybuss
Om du kommer til Tromsø med fly kan du ta flybussen direkte fra flyplassen på Langnes til sykehuset. Bussholdeplassen ved sykehuset ligger om lag 300 meter nedenfor BUPA (Barne og ungdomspsykiatrisk avdeling), hvor RSS har sine lokaler. Når du står på bussholdeplassen må du gå oppover, mot vest, forbi PET-senteret, som er  et stort grønt bygg ved bussholdeplassen. Deretter passerer du parkeringsplassene til sykehuset på begge sider av veien, og på høyre hånd kan du etterhvert se det blå, grønne og gule BUPA-bygget. Inngangen ligger midt på bygget. RSS ligger i tredje etasje i den blå delen av bygningen. Spør i resepsjonen i første etasje, dersom du trenger hjelp.


Med taxi
Du kan også ta taxi hvis du har avtalt dette med Pasientreiser. Taxien stopper utenfor hovedinngangen på BUPA, hvor RSS ligger. Adressen er Hansine Hansens vei 92.

Med privatbil
Parkering ovenfor hovedsykehuset eller rett nord for PET-senteret (grønt område på kartet). Avgiftsbelagt parkering.
På høyre hånd, ovenfor parkeringsområdet kan du se det blå, grønne og gule bygget hvor RSS har sine lokaler i 3.etasje. Inngangen ligger midt på bygget i første etasje. Spør i resepsjonen i første etasje, dersom du trenger hjelp.

Kart
 

Langtidsoppfølging for barn og unge med ADHD

Du som er ung med ADHD eller ADD kan fortsette å komme til jevnlige kontroller hos BUP også etter at du har fått diagnosen. På kontrollene kan du få hjelp til justering av medisiner, informasjon og råd, eller hjelp med andre psykiske plager.

Langtidsoppfølging for barn og unge med ADHD
En person som står foran en datamaskin

Praktisk informasjon

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Du kan kople deg på vårt åpne trådløse gjestenett ”UNN – gjest”. Det er fri bruk av gjestenettet.

Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige eiendeler du tar med deg til sykehusoppholdet. 

Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.​

Dersom du likevel har med deg verdisaker, kan du avtale med avdelingen hvordan dette skal oppbevares. 

Kurs og møter

Film, foto og lydopptak

Filmopptak og bilder være en fin mulighet til å ta vare på minner i en vanskelig tid. Likevel er det flere ting du må tenke på før du fotograferer eller gjør andre opptak på sykehuset.
Les mer her
promo_person_som_filmer_colourbox.jpg

Kartleggingsskjema - for deg som skal til behandling

Etter avtale med behandler kan du få tilgang til skjemaet Checkware. Skjemaet skal kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager og bidra til å sikre bred forståelse av dine helseplager. Svarene leses kun av behandler. Sensitive opplysninger er underlagt taushetsplikt Ta kontakt med ekspedisjonen på avdelingen din om du sliter med pålogging.
Klikk her for å logge deg inn
Checkware