Pasientkurs

"Oss to og autismespekterforstyrrelser"

Kurs for par

Passert
24.
september
2022
2 dager
  1. 24. sep. 2022, 10:00 - 16:00
  2. 25. sep. 2022, 09:00 - 14:00

Tid og sted

Når

  1. 24. sep. 2022, 10:00 - 16:00
  2. 25. sep. 2022, 09:00 - 14:00

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Holmen Fjordhotel, Asker


Det kan være utfordrende for begge å leve i et parforhold der den ene har en diagnose innen autismespekteret. Dette kan gjelde både praktisk hverdagsliv og kommunikasjon.   
       
"Oss to og ASF" er et kurs for par hvor en av partnerne har en diagnose innen autismespekteret.  Kurset bygger på forskning og litteratur om ASF og parforhold samt på generell kunnskap om parforhold. Par med egenerfaring har bidratt under utvikling av kurset. Kurset passer best om dere ønsker å jobbe med forholdet og de virkninger ASF kan gi for hverdagen sammen.

 
Kursinnhold
Her ser vi på hvordan det kan oppleves å leve i et parforhold hvor èn har ASF, både for partner med og partner uten ASF. Vi tematiserer forskjeller, blant annet knyttet til hjernens fungering og vi jobber med gjensidig forståelse. Vi ser og på hva dere kan gjøre for å ha det godt sammen.  Kurset veksler mellom undervisning og praktiske oppgaver for dere to som par. Detaljert informasjon om kurset sendes ut etter påmelding eller på forespørsel. 

 
Kursledere
Ellen Kirkebø Landa har master i familieterapi og jobber på familiekontor. Hun har tidligere jobbet på sykehus med familier som har barn med funksjonsnedsettelse. Frode Pedersen har master i familieterapi med fordypning i parforhold og ASF. Han jobber på familiekontor og er far til en voksen sønn med ASF. Begge kursholdere har lang erfaring i å holde kurs gjennom «Hva med oss?».

PROGRAM

Kontakt