Fagkurs

Fire gode vaner – kommunikasjonskurs for leger i spesialisering ved UNN

Kurset er basert på «De fire gode vaner», et velprøvd kurskonsept som flere norske helseforetak har tatt i bruk for å styrke helsepersonells ferdigheter innen pasientkommunikasjon.

16.
april
2024
2 dager
 1. 16. apr. 2024
 2. 17. apr. 2024

Tid og sted

Når

 1. 16. apr. 2024
 2. 17. apr. 2024

Type arrangement

Kurs

Om kurset

  Kurset består av korte forelesninger og praktiske øvelser i grupper.

De fire gode vanene er:

 1. Invester i begynnelsen
 2. Utforsk pasientperspektivet
 3. Vis empati
 4.  Invester i avslutningen

Prinsippene er allmenne og kan brukes i ethvert møte mellom lege og pasient.
Kursinstruktørene tar deltakerne systematisk gjennom hver enkelt vane. I mindre grupper fasiliteres praktiske øvelser. Her får deltakerne mulighet til å bruke problemstillinger fra eget fagfelt til å trene på sine ferdigheter innen effektiv og god pasientkommunikasjon.

Kurset strekker seg over to hele arbeidsdager. Det er en del av læringsaktivitetene under Kommunikasjon i Felles kompetansemål for leger i UNN.

- Kunne bruke kommunikasjonsferdigheter som verktøy i behandlingen (terapeutisk) (Læringsmål 19)
- Kunne kommunisere om sin egen og pasientens usikkerhet på måter som skaper trygghet og forståelse (Læringsmål 21)
- Kunne formidle muntlig og skriftlig informasjon på en måte som blir forstått av mottaker (Læringsmål 22)
- Kunne kommunisere om eget fag på en måte som er tilpasset mottakere som kollegaer, samarbeidspartnere, pasienter og media (Læringsmål 23)

Man må delta hele dagen begge dagene for å få kursbevis.
Datoer for kommende kurs legges ut fortløpende.

Informasjon om læringsaktiviteter til Felles kompetansemål (FMK) for leger ved UNN

Forberedelser til kurset:
Tenk igjennom hva som er en vanlig problemstilling i din arbeidshverdag. Finnes det situasjoner hvor du har opplevd, eller gjentatte ganger opplever kommunikasjonen med pasienten som utfordrende?

Kursholdere

 • Tor Ingebrigtsen
 • Ragnar Joakimsen
 • Heidi Høifødt
 • Tove Skjelbakken
 • Svein Bergvik
 • Marte Lødemel Henriksen

Påmelding

 
 

Kontakt

For andre spørsmål, ta kontakt med kursleder Tove Skjelbakken