Plunder og heft i helsetjenesten

Plunder og heft i helsetjenesten kan vi forstå som tid og ressurser som brukes på oppgaver og aktiviteter som ikke skaper verdi for pasienten eller ansatte.

​Hvor mye tid bruker pasienten på venting på avtalen sin, eller sykepleieren må hente noe det er tomt for, eller legen som må lete etter stetoskopet som skulle ligget på pulten? I sykehuset bruker pasienter og ansatte altfor mye tid på å vente, hente eller lete. Oppsummert er all denne ventingen, hentingen og letingen sløsing.

Plunder og heft illustrasjon

 

Hva kan du gjøre? På Kontinuerlig forbedring sin nettside finner du nyttige metoder og verktøy for forbedring, for eksempel flytskjema. Et detaljert flytskjema gjør det lettere å skape en felles forståelse av hvordan den aktuelle prosessen ser ut, og gjør det lettere å identifisere forbedringspunkter. 

Det er tre viktige forutsetninger for å sikre en bærekraftig helsetjeneste fremover:

  1. At det finnes ressurser som er ineffektive, som benyttes til overforbruk og følger av pasientskader
  2. At disse lar seg identifisere, og
  3. At disse lar seg eliminere.

Gjennom å identifisere og eliminere «plunder og heft», overforbruk og pasientskader, kan vi frigjøre ressurser for å øke kvalitet og tilgjengelighet (jf. Nasjonal helse- og sykehusplan (2016 – 2019).

8 typer sløsing i helsesektoren

Referanser

Womack, James, P., Jones, Daniel, T. (2003): Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation. First Free Press, 2003. 

Liker, Jeffrey K (2004): The Toyota Way. 14 management principles from the world`s greatest manufacturer. McGraw-Hill Education

Resar RK, Griffin FA, Kabcenell A, Bones C. Hospital Inpatient Waste Identification Tool. IHI Innovation Series white paper. Cambridge, Massachusetts: Institute for Healthcare Improvement; 2011. (Available on www.IHI.org)

Niklas Modig og Pär Åhlström: Dette er lean. Løsningen på effektivitetsparadokset. Rheologica Publishing, 2012

Monica Rolfsen (red.): Lean blir norsk. Lean i den norske samarbeidsmodellen. Fagbokforlaget, 2014

 

Sist oppdatert 07.03.2024