Flytskjema – en visuell framstilling av et forløp

Et detaljert flytskjema gjør det lettere å skape en felles forståelse av hvordan den aktuelle prosessen ser ut, og gjør det lettere å identifisere forbedringspunkter. Flytskjema brukes også til å planlegge helt nye prosesser.Det er viktig at flytskjemaet utvikles i samarbeid med de som er involvert i og berøres av prosessen. Den visuelle oversikten kan med fordel utarbeides der arbeidet skjer til daglig, og bør beskrive det generelle, mest typiske forløpet. 

Arbeidet starter oftest med tusj, klisterlapper og gråpapir. Dette kan skape en mer involverende arbeidsprosess i forbedringsteamet. 

Alle relevante trinn i prosessen identifiseres og illustreres, skrives på lapper og henges på papiret.  Rekkefølgen på lappene gjenspeiler rekkefølgen i prosessen. Når alle steg i en prosess er kartlagt blir det lettere å identifisere flaskehalser og plunder og heft i fellesskap. 

Noen ganger kan det være en nyttig å beskrive det ideelle forløpet for så å sammenlikne det med dagens flyt. 

Heng gjerne opp flytskjemaet i arbeidsmiljøet, slik at andre kan kommentere i ettertid. Dette kan for eksempel gjøres ved å henge opp røde lapper som påpeker forbedringspunkter og grønne med løsningsforslag.

Arbeidet med å forbedre prosessen kan nå starte.

Filmen under viser et eksempel på et dårlig planlagt pasientforløp.

Gjennom filmen og gruppeoppgaven med bruk av flytskjema i lenken under, vil du få bevissthet om og forståelse for, hvilken betydning et forbedret pasientforløp vil ha for pasienten og organisasjonen

 


Pasientens reise – Gruppeoppgave  (PDF)
Sist oppdatert 02.09.2021