Fiskebeinsdiagram hjelper deg i å avdekke årsakene til problemet

Fiskebeinsdiagram, også kjent som et årsak-virknings diagram, er et verktøy som brukes til å kartlegge mulige sammenhenger mellom årsaker og virkninger. Prosessen med å lage et fiskebeinsdiagram gjøres i et team/ gruppe og er velegnet til å få frem de ulike årsakene til et problem en skal forsøke å løse.

 

Fiskebeindsdiagram

 

 

​Å bruke fiskebeinsdiagram kan være et nyttig ledd i en større prosess. Den hjelper teamet med å se at det er mange årsaker til et problem og det viser, på en enkel måte, forholdet mellom disse. Fiskebeinsdiagrammet er til god hjelp for å avdekke forbedringsområder og kan legge grunnlaget for datainnsamling ved å identifisere mulige målepunkter.

I arbeidet med å utvikle et fiskebeinsdiagram brukes flere verktøy innen forbedringsmetodikk. Du kan kombinere nominell gruppeteknikk eller brainstorming og 5 x hvorfor. Det ferdige fiskebeinsdiagrammet og dets kategorier gir et utmerket grunnlag for et driverdiagram.

Praktisk gjennomføring:

Dere bestemmer dere for et problem dere ønsker å utforske og skriver det inn som «hodet» på fisken.

Deretter spør dere «Hvorfor?» til dere mener dere har avdekket alle mulige årsaker og kommet til rotårsakene til problemet. Denne delen kan enten gjennomføres som åpen brainstorming, eller ved bruk av nominell gruppeteknikk for å få fram flest mulig synspunkter upåvirket av andres meninger.

Kategoriser/grupper de mulige årsakene. Ofte vil hovedkategoriene være de fem M-ene. Menneske, Miljø, Materiale, Metode, Maskiner, eller for eksempel Personer, Kultur, Utstyr, Prosedyrer, Ledelse og Pasienten som kanskje passer bedre i helsetjenesten. Dere kan også lage egne hovedkategorier dersom det føles mer riktig. Hovedkategoriene danner sidebeina i fisken.

Alle årsakene danner «årsaksbein» langs hvert sidebein. Du fortsetter med å lage mindre og mindre bein til du er kommet til rotårsakene. Bruk gjerne «fisken» i flere runder og i flere fora for å være sikker på at alle årsaker er kommet fram.

Husk at fiskebeinsdiagrammet ikke sier noe om hyppigheten av årsakene eller hva som er den største årsaken til problemet/området dere fokuserer på. Dette må kartlegges gjennom diskusjon og/eller datainnsamling. Dere kan bruke en prioriteringsmatrise som hjelp for å velge hvilke årsaker eller områder dere bør ta tak i.

Etter at du har laget deg et mål for hva du ønsker å forbedre så kan hovedkategoriene i fiskebeinsdiagrammet fungere fint som primærdrivere i et driverdiagram og årsakene, med lett omskriving brukes som sekundærdrivere.

Helsebiblioteket – Fiskebeinsdiagram

Institute for Healthcare improvement – Cause and Effect Diagram

Juran – The ultimate Guide to Cause and Effect Diagrams​

Fiskebeinsdiagram​ (word)

Sist oppdatert 14.02.2024