Installering vs. implementering

Dette verkstedet tar for seg forskjellene mellom å implementere og å installere. Vi tilbyr en kunnskapsbasert tilnærming og et aktivt opplegg med refleksjon og trening i implementering og spredning av varig forbedring – og etter de to sesjonene dette verkstedet inkluderer vil du vite mer om hvordan du kan øke sannsynligheten for å få ting gjort, spredt og til å vare.

Logo

Dette verkstedet tar for seg forskjellene mellom å implementere og å installere. Vi tilbyr en kunnskapsbasert tilnærming og et aktivt opplegg med refleksjon og trening i implementering og spredning av varig forbedring – og etter de to sesjonene dette verkstedet inkluderer vil du vite mer om hvordan du kan øke sannsynligheten for å få ting gjort, spredt og til å vare.

 

Ved å delta på dette verkstedet vil du:

  • Styrke eget kunnskapsgrunnlag om implementering, og praktisere nyttige verktøyer som "smører" gjennomføringen. 
  • Utarbeide strategi for implementering, hvor mekanismene (hva som skjer) mellom tiltak og resultat er eksplisitte, målbare og testbare. 
  • Håndtere motstand, rigge organisasjonen for endring og gjøre ideene dine spiselige, i tillegg til gjennomførbare. 
  • Bli kjent med hvilke faktorer som må være tilstede for å stimulere til motivasjon og økt handlekraft, og relatere dette til egen erfaring.
  • Lære om motstands årsaker og uttrykksformer, og selv kunne praktisere fem effektfulle strategier i møte med motstand.
  • Få kunnskap om sju typiske fallgruver vi ofte går i når vi skal spre forbedringsarbeid, og bevisstgjøres på hvordan du kan bidra til suksessfull deling og spredning i organisasjonen gjennom relativt enkle grep.

 

Dette er et kompetansehevingstiltak for alle som arbeider med endringsprosesser. Tidsrammen er 3 timer, og arbeidsformen er egenrefleksjon, gruppe- og plenumsaktivitet. Forarbeid: E-læring «Veien fra ide til forbedring» og hjelp til selvhjelp www.unn.no/kf


Ta gjerne kontakt for mer informasjon og avtale:

Kontinuerlig forbedring

Sist oppdatert 08.04.2024