Implementering og motstand

Hvordan kan du planlegge og tilrettelegge for en vellykket implementeringsprosess, og hvordan kan du møte motstand på en konstruktiv måte?

Statue ved UNN Åsgård

Jublende statue

​Kontinuerlig forbedring tilbyr i 2023 et nytt kompetansehevende tiltak om implementering og motstand til alle som jobber med endrings- og forbedringsarbeid i hele organisasjonen.


Undervisningsopplegget gir deltakerne kunnskap og verktøy som øker sannsynligheten for at endringer blir varige forbedringer.

Målet er at deltakerne skal få økt innsikt i hvilke faktorer som må være på plass for å lykkes med implementering, og hvilke strategier en kan benytte for å håndtere motstand.

Tidsrammen er 2,5 timer inkl. pauser, og arbeidsformen er egenrefleksjon, gruppe- og plenumsaktivitet. 

Ta gjerne kontakt for mer informasjon og avtale:

Avdeling for Kontinuerlig forbedring

Implementering og motstand - program


Hvordan lykkes med implementering, og hvordan møte motstand?Kompetansehevingstiltak for alle som arbeider med endringsprosesser.
Ansvarlig: Kontinuerlig forbedring.
Rammer: 2,5 timer inkl. pauser.
Forarbeid: E-læring Veien fra ide til forbedring​ og hjelp til selvhjelp

1. Hvordan lykkes med implementering?

Hvilke faktorer må være på plass ved en vellykket implementeringsprosess

Innledning V/Hege Andersen, leder Kontinuerlig forbedring, UNN, førsteamanuensis organisasjon og ledelse Uit, PhD.

Egenrefleksjon, gruppe og plenum.

Scoville R, Little K, Rakover J, Luther K, Mate K. Sustaining Improvement. IHI White Paper. Cambridge, Massachusetts: Institute for Healthcare Improvement; 2016.

Massoud MR, Nielsen GA, Nolan K, Schall MW, Sevin C. A Framework for Spread: From Local Improvements to System-Wide Change. IHI Innovation Series white paper. Cambridge, MA: Institute for Healthcare Improvement; 2006.​​

2. Hvordan møte motstand? 

Hva er motstand? 5 strategier for å håndtere motstand.

Innledning v/ Arne Magnus Elvegård, organisasjonspsykolog UNN, rådgiver Kontinuerlig forbedring.

Egenrefleksjon, gruppe og plenum.

Helsedirektoratet (2017). Motiverende intervju som metode ​[nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet.

Miller, W.R. & Rollnick S. (2016). Motiverende samtale. Støtte til endring. Bergen: Fagbokforlaget

3. Evaluering og forbedring

3 nyttige ting vi tar med oss.
3 forbedringsforslag
Tommel opp eller ned?

 

Sist oppdatert 04.03.2024