Henvisninger til UNN

Når du henviser til UNN, bruk elektronisk henvisning dersom du har mulighet til det.

UNN tar kun imot elektronisk henvisning på pasienter som har fullt fødselsnummer eller D-nummer.

Ved henvisning til flere fagområder må det sendes én henvisning per fagområde

Elektronisk henvisning skal KUN brukes til å henvise pasienter. For annen kommunikasjon om innlagte?? pasienter, bruk dialogmeldinger: Dialogmeldinger i Helse Nord

UNN har felles adresser per fagområde. Så derfor må det angis i henvisningsteksten hvilket sykehuset/lokalisering som pasienten søkes til, dersom dette har betydning for pasienten

Ø-hjelps E-henvisninger må kodes som "Øyeblikkelig hjelp" og skal adresseres på samme måte som elektive henvisninger. 

OBS! Ø-hjelp må også meldes per telefon.

Hvor kan jeg henvise i UNN?
Tjenesteadresse HERid Merknad
ALDERSPSYKIATRI 92666  
ALLERGOLOGI 134120 Regionale sentre for astma, allergi og overfølsomhet i spesialisthelsetjenesten
ANESTESIOLOGI/SMERTEBEHANDLING 92601 Tverrfaglig smerteklinikk
ARBEIDSMEDISIN 92635  
BARNEHABILITERING 92736  
BARNEHABILITERING 101631 Regionsenter for døvblinde
BARNESYKDOMMER 92636  
BLODSYKDOMMER 92653  
BRYST OG ENDOKRIN KIRURGI 92645  
ENDOKRINOLOGI 92650  
ERNÆRINGSFYSIOLOGI 92637  
FORDØYELSESSYKDOMMER 92651 Overvekt
FYSIKALSK MEDISIN OG REHABILITERING 92659  
FØDSELSHJELP OG KVINNESYKDOMMER 101633 In vitro fertilisering? IVF. Sjekk med Anne Marvik leder
GASTROENTEROLOGISK KIRURGI 92641 også: "inngrodde tåneger" og annen småkirurgi.
GERIATRI 92652 Pasientsentert Helseteam PSHT
GYNEKOLOGI 92648  
HJERTESYKDOMMER 92654  
HUD- OG VENERISKE SYKDOMMER 92640  
INFEKSJONSMEDISIN 92655  
KARKIRURGI 92643  
KLINISK NEVROFYSIOLOGI 152602  
LUNGESYKDOMMER 92656  
MEDISINSK GENETIKK 92639  
NEVROKIRURGI 92644  
NEVROLOGI 92658  
NYRESYKDOMMER 92657  
OBSTETRIKK 92649  
ONKOLOGI 92647  
ORTOPEDISK KIRURGI 92793 inkluderer håndkirurgi
PLASTIKKIRURGI 92792  
PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE 108557  
PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE 108559 Regionalt senter for spiserforstyrrelser barn og unge
PSYKISK HELSEVERN FOR VOKSNE 92667  
PSYKISK HELSEVERN FOR VOKSNE 92677 RVTS vold og traumesenter Tromsø
REHABILITERING 108591 Regional vurderingsenhet
REVMATOLOGI 92663  
RUS- OG AVHENGIGHET 101634  
THORAXKIRURGI 92642  
UROLOGI 92646  
VOKSENHABILITERING 92661  
ØRE-NESE-HALSSYKDOMMER 92664  
ØYESYKDOMMER 92665  
  • For henvisninger til transplantasjon, velg fagområdet transplantasjonen gjelder:
    Hvis det gjelder for eksempel hjertetransplantasjon, velges tjenesteadressen «Hjertesykdommer».
  • Angi i henvisningsteksten den enheten i sykehuset som pasienten søkes til, dersom dette er kjent.

 

Papirhenvisninger sendes til følgende postadresse Universitetssykehuset Nord-Norge:

Universitetssykehuset Nord Norge
[Velg en tjenesteadresse ved UNN]
Universitetssykehuset Nord-Norge HF,
postboks 100
9038 Tromsø

NB:

  • Pasientens for- og etternavn samt 11-sifret fødselsnummer må fremkomme på alle dokumentsider (inkludert for- og bakside på dobbeltsidige utskrifter).
  • Angi hastegrad på alle henvisninger.
  • Hastegrad «Pakkeforløp» merkes særskilt på konvolutten.

Rekvisisjoner til radiologi og nukleærmedisin sendes elektronisk

Sist oppdatert 30.05.2023