Smittevernrutine for sykehjem

Munnhygiene

Formål og grunnlagsinformasjon

 • ​Forebygge infeksjoner i munnhule, svelg og nedre luftveier. 
 • Forebygge øvre- og nedre luftveisinfeksjoner hos pasienter som ikke er i stand til å gjennomføre god munnhygiene selv. 
 • Munntørrhet oppstår hos eldre og syke på grunn av økt medisinbruk, aldersforandringer og enkelte sykdommer som gir nedsatt spyttsekresjon i munnhulen. Munntørrhet gir såre slimhinner og øker faren for infeksjoner. 

 • ​Håndhygiene utføres før og etter munnstell 
 • Bruk rene hansker 
 • Beskyttelsesfrakk/plastforkle og beskyttelsesbriller/visir kan være aktuelt ved risiko for søl, sprut.  
 • La pasienten skylle munnen etter hvert måltid. 
 • Munn-/tannstell utføres minimum 2 ganger pr. døgn; morgen og kveld.  
 • Fukting av munnen utføres minimum hver 4. time hos svært syke, bevisstløse el. døende pasienter.  

 • ​Bruk engangs munnpensel eller steril låsbar pinsett og tupfere til fukting av munnslimhinne og lepper. 
 • Springvann kan brukes. Skift munnpensel/tupfer ofte. Ikke dypp brukt munnpensel/tupfer i bollen med vann. 
 • Vurder bruk av sterilt vann el. NaCl 9mg/ml til pasienter som er særlig immunsvekkede, ved store åpne sårflater el. hvis pasienten er operert i munnen. 
 • Bruk sterilt vann el. NaCl 9mg/ml til pasienter som er invasivt mekanisk ventilert.
 • Avslutt med å smøre leppene.   

 • ​Bruk liten, myk tannbørste og tannkrem med fluor. Er pasienten munntørr eller har såre slimhinner brukes tannkrem uten såpestoffet SLS (f.eks. Zendium). 
 • Bruk tanntråd/tannstikker for å rengjøre mellom tenner. 
 • Alle eldre med egne naturlige tenner bør få ekstra fluortilførsel (eks. tbl., drops, skylling eller tyggegummi) i tillegg til vanlig fluortannkrem.  

 • ​Tannprotesen tas ut under munnstellet. 
 • Tannprotesen pusses under rennende lunkent vann. Bruk spesialmiddel for tannproteser ev. vanlig oppvaskmiddel (f.eks. Zalo) eller parfymefri dispensersåpe. Tannkrem med slipemidler kan skade materialet. 
 • Munnhulen rengjøres. 
 • Avslutt med å smøre leppene. 
 • Pasienten bør hvis mulig fortsette å bruke tannprotesene i samme utstrekning som før han/hun ble syk.  
 • Når protesene ikke er i bruk oppbevares de, rene og tørre, i proteseboks.  

 • ​Vask tannprotesen grundig 
 • Legg protesen 10-15 minutter per dag i Klorhexidin 0,2% (Corsodyl 2 mg/ml) 
 • Utfør grundig munnstell på gjenstående tenner og slimhinner 
 • Ved god motorikk, skylles munnen i 1 minutt med Klorhexidin 0,2% (Corsodyl 2 mg/ml) 
 • Tannprotesene skal ut av munnen og oppbevares tørt  
 • Klorhexidin i munnen skal brukes i korte perioder, ca. 10-14 dager og etter samråd med tannlege/tannpleier.   

 • ​Tannbørster skylles grundig under rennende vann etter bruk, lufttørkes stående og oppbevares tørt og rent. De skal ikke oppbevares i lukket boks. Skiftes ved synlig slitasje. 
 • Munnpensel til fukting er engangsutstyr og kastes umiddelbart etter bruk. 
 • Flergangsutstyret (f.eks. låsbar pinsett) rengjøres og desinfiseres i instrumentvaskemaskin mellom hver pasient. 
 • Dersom man er i tvil om munnhygienen er god nok i forhold til pasientens tannstatus bør man kontakte tannpleier for faglig bistand.   

 1. Klinisk retningslinje – Mundhygiejne til voksne borgere og patienter. ​Center for kliniske retningslinjer 
 2. Håndbok i munn- og tannstell. Et informasjons- og veiledningshefte for ansatte i hjemmetjenesten;2018; Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge 
 3. Infeksjonskontroll.no​, Versjon 1.0 
​ ​
Sist oppdatert 28.08.2023