Smittevernrutine for sykehjem

Aseptisk teknikk, inkl. non-touch teknikk

​Formål og grunnlagsinformasjon


Aseptisk betyr fri for mikroorganismer.  Bruk av aseptisk teknikk forhindrer at det tilføres mikroorganismer på arbeidsområde, utstyr eller pasientens kropp.  Det brukes sterilt utstyr og steriliteten opprettholdes frem til prosedyren er avsluttet. Eksempler på prosedyrer er innleggelse og stell av blærekateter,  perifer venekateter (PVK)  og veneport.

 
Nøkkelpunkter defineres som kritiske punkter i aseptisk teknikk. Se eksempler på bilde.
Nøkkelpunkter. Foto: Nordlandssykehuset

Nøkkelpunkter. Foto: Nordlandssykehuset

To aseptiske metoder:

 

 1. Håndhygiene + sterile hansker:
  Benytt sterile hansker og et arbeidsområde/arbeidsbord med steril oppdekking. Sterile hansker benyttes i kontakt med sterilt område og sterilt utstyr.
 2. Håndhygiene + non-touch teknikk:
  Hender som ikke er sterile skal ikke komme i kontakt med sterilt utstyr el. nøkkelpunkter. Sterilt utstyr f.eks. pinsett kan brukes for å unngå berøring med området som skal behandles aseptisk. Ved behov brukes rene hansker som beskyttelse mot kroppsvæsker.

Ved valg av metode er identifisering av nøkkelpunktene viktig:

«Kan prosedyren utføres uten å berøre nøkkelpunktene?»

Hvis NEI: velg aseptisk teknikk med bruk av sterile hansker

Hvis JA: velg non-touch teknikk.


 • Sterilt utstyr iht. den prosedyren som skal utføres
 • Desinfeksjonsmiddel til overflater
 • Ev. steril duk
 • Hånddesinfeksjonsmiddel
 • Klorhexidinsprit 5 mg/ml til ev. koblinger, hud
 • Sterile hansker el. rene hansker ved behov
 • Ren stellefrakk el. plastforkle
 • Ev. munnbind om prosedyren krever det (f.eks. stell av innstikksted og koplinger svk, stell av postoperative sår)
 • Avfallspose


 1. Utfør håndhygiene, ta på anbefalt beskyttelsesutstyr (f.eks. stellefrakk, munnbind).
 2. Forbered arbeidsområdet/arbeidsbordet som skal brukes til plassering av sterilt utstyr. Desinfiser overflaten.
 3. Plasser avfallspose slik at du ikke må strekke deg over det sterile feltet for å kaste brukt/urent utstyr.
 4. Utfør håndhygiene
 5. ENTEN: plasser utstyret på steril duk 
  ELLER: la det ligge i åpnet steril emballasje.
 6. Utfør håndhygiene
 7. ENTEN: ta på sterile hansker
   ELLER: benytt non-touch teknikk. Ta på rene hansker ved fare for kontakt med kroppsvæsker
 8. Utfør aktuell prosedyre.
 9. Brukt utstyr og beskyttelsesutstyr kasseres i hht. retningslinjer. Avslutt med håndhygiene.

Statens Serum Institut, Nationale infektionshygiejniske retningslinjer, For desinfektion i sundhedssektoren, lastet ned 07.12.20

Statens Serum Institut, Nationale infektionshygiejniske retningslinjer, Om generelle forholdsregler i sundhedssektoren, lastet ned 07.12.20

Akselsen, Per Espen, Smittevern i helsetjenesten, Overføring av smittestoff, 3. utgave, 2018.

Folkehelseinstituttet, Smittevernveilederen, Basale smittevernrutiner, lastet ned 07.12.2020

 

Tilbakemelding på denne sida

Sist oppdatert 21.12.2023